De jongeman die midden augustus zijn hele inboedel zag verdwijnen nadat de opruimdienst van het Brugs Sociaal Verhuurkantoor (SVK) zijn appartement verkeerdelijk leeghaalde, krijgt toch een hogere schadevergoeding. De verzekering keerde hem initieel amper 3.000 euro uit. En dat terwijl letterlijk al zijn bezittingen weggenomen en weggegooid werden. Maar dankzij bemiddeling van Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken en voorzitter van SVK Brugge werd die schadevergoeding opgetrokken.
...