Niet alleen de voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn dringend aan vervanging toe maar ook de riolering onder het wegdek. "De plannen zijn ontworpen en we vragen nu online de mening van de bewoners, die volgende week een bewonersbrief krijgen met de link waar ze de volledige heraanleg in detail kunnen bekijken", zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.
...

Niet alleen de voetpaden rond het Sint-Annaplein zijn dringend aan vervanging toe maar ook de riolering onder het wegdek. "De plannen zijn ontworpen en we vragen nu online de mening van de bewoners, die volgende week een bewonersbrief krijgen met de link waar ze de volledige heraanleg in detail kunnen bekijken", zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.Bedoeling is dat de werken dan gegund worden aan een aannemer in het voorjaar van 2021 en dat ze aanvatten in het najaar van 2021. De totale duurtijd wordt geschat op 8 maanden. "De werken zijn ingrijpend maar het Sint-Annaplein is één van het mooiste pleintje met kerkje van onze stad. Deze plek moet dan ook de aanleg krijgen die ze verdient", benadrukt Mercedes Van Volcem. De rijweg op het Sint-Annaplein zal in mozaïekkeien volgens waaierverband worden aangelegd. De parkeerstroken in herbruikkasseien en de voetpaden in gezaagde grijze graniet. Als laatste worden ook de dolomietpaden rond de kerk hersteld. Rond het Sint-Annaplein komt er éénrichtingsverkeer en voor fietsers blijft het tweerichtingverkeer. Meteen wordt ook de Joost de Damhouderstraat, waar de riolering tot op het bot versleten is, aangepakt. Er is jaren veel te weinig geïnvesteerd in de rioleringen. "Het zijn geen populaire werken, omdat we tot 3 meter diep moeten graven, maar ze zijn prioritair als we verzakkingen of gevaarlijke toestanden willen vermijden in het wegdek", aldus de schepen van Oprenbar Domein.Het asfalt in de Joost de Damhouderstraat zal vervangen worden door mooie stenen (mozaïekkeien). De bestaande groenstructuur rond de Sint-Annakerk wordt uitgebreid. Voor de Korte Sint-Annastraat voorziet Stad Brugge een heraanleg met herbruikkasseien, afkomstig van de opbraak.Om een betere verkeersveiligheid te creëren wordt het Sint-Annaplein van éénrichtingsverkeer voorzien. Hierdoor fungeert het plein als één grote rotonde, met de kerk als middelpunt. Voor fietsers blijven beide rijrichtingen toegelaten. Zo blijft de Korte Sint-Annastraat verkeersluw.Schepen Van Volcem noemt de hernieuwing van het rioleringsstelsel prioritair om scenario's van wateroverlast bij hevig regenweer te vermijden: "Zo verbeteren we ook de waterkwaliteit van onze Brugse reien. De Stad voorziet ook een regenwaterput met een volume van 60m³ om het water afkomstig van de kerk op te vangen. "Dit water zal gebruikt worden voor het bewateren van bloemen, bomen en planten in de onmiddellijke omgeving", vertelt Mercedes Van Volcem, die ook de bewoners van deze straten aanmoedigt om een geveltuin aan te vragen.