Brugs schepen Mercedes Van Volcem pleit opnieuw voor Kanaaleiland als site voor stadion voor Cercle

Deze landbouwgrond in Sint-Pieters mag van de Raad van State niet verkwanseld worden voor een voetbalstadion. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Raad van State volgt de argumenten van de vzw Groen en vernietigt het gewestelijk ruimtelijk structuurplan voor de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Dat betekent dat Cercle Brugge er geen nieuw voetbalstadion kan bouwen én dat er zich op die site geen bedrijven kunnen vestigen. Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem pleit opnieuw voor het Kanaaleiland als alternatieve locatie voor een voetbaltempel voor Cercle.

De vzw Groen had als enige nog een bezwaar ingediend tegen dit structuurplan, waarmee Vlaanderen de weg vrij wou maken voor een nieuwe bedrijvenzone en een multifunctioneel stadion, op een plaats waar nu weiden en landbouwvelden zijn.

Open ruimte

De milieuvereniging kantte zich tegen de aantasting van de open ruimte en kreeg gelijk van de Raad van State. Eerder al had de auditeur van dit rechtsorgaan geadviseerd om dat plan te verwerpen, omdat er in dit dossier geen sprake is van zuinig ruimtegebruik.

De Brugse advocate Marleen Ryelandt, die de vzw Groen vertegenwoordigt, stelt: “In het arrest hekelt de Raad van State dat Vlaanderen in haar plan onvoldoende duidelijk aangeeft hoe 28 hectare in dit dossier precies zullen ingevuld worden. Gek genoeg spreken die plannen nog altijd over een stadion met 40.000 zitjes. Oorspronkelijk wou Club Brugge daar een voetbaltempel bouwen, maar Bart Verhaeghe veranderde het geweer van schouder.”

“Er was een politiek akkoord dat Cercle een kleiner stadion op die plek zou realiseren, maar dat werd in het structuurplan nooit aangepast. Blijkbaar wilden Vlaanderen en de stad Brugge zich verzekeren van een optimale invulling van die site. Vanuit de visie dat de ecologische voetafdruk dezelfde was, gezien ook bij een kleiner stadion een veiligheidscorridor nodig is.”

Fout

“In feite heeft de tegenpartij dezelfde fout gemaakt als in 2020. Dat wordt hen zwaar aangerekend door de Raad van State: die oordeelt onomwonden dat die plannen in strijd zijn met het principe van zuinig ruimtegebruik. De raadsheer vraagt zich zelfs af of het in de 21ste eeuw nog verantwoord is dat er in een stad als Brugge twee voetbalstadions nodig zijn.”

Brugge had al een heel masterplan voor de site klaar.
Brugge had al een heel masterplan voor de site klaar.

Hoe reageert de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening ? Brugge had al een heel masterplan voor die site opgemaakt, met vijverpartij, fietspaden en parking.

Franky Demon: “We nemen nu de tijd om het arrest grondig te bestuderen, we laten het dossier niet los. Ofwel herneemt Vlaanderen met een nieuw gewestelijk ruimtelijk structuurplan ofwel komt Brugge aan zet met een kleiner ruimtelijk structuurplan. We blijven ons inzetten voor extra bedrijventerreinen en tewerkstelling in de Brugse regio. Ook voor het voetbal werken we hard aan een oplossing.”

De Spie

Marleen Ryelandt reageert strijdvaardig: “De vzw Groen zal zich blijven verzetten tegen elk aantasting van de open ruimte rond Brugge. We mogen geen waardevolle landbouwgrond verkwanselen. Daarom hebben wij ook bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor een bedrijventerrein in de Spie in Sint-Pieters.”

Louis-Philippe Depondt, woordvoerder van Cercle, reageert als volgt: “We willen eerst rustig het arrest lezen en nagaan wat de precieze motivatie van het arrest is, vooraleer een standpunt in te nemen.”

Brugs van schepen van Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, stelt : “Ruimte is schaars, maar er moet ook nog kunnen gewoond, gewerkt en gesport worden. Persoonlijk betreur ik dat extra bedrijvigheid in Brugge geen plaats kan hebben, omdat dit ook veel tewerkstelling meebrengt en zo jonge en actieve bevolking in onze stad houdt.”

“We hebben meer studenten en interessante arbeidsplaatsen nodig. Niet iedereen wil ambtenaar zijn of worden. Ondernemerschap maakt een stad dynamisch en levendig. Ondernemers nemen risico en geven werk.”

Kanaaleiland

Mercedes Van Volcem vindt de beste plaats voor een stadion voor Cercle het Kanaaleiland: “Een stadion van 10.000 plaatsen, midden in de stad met 4.000 parkeerplaatsen aan het zand en het station. Een nieuwe betonnering voor parking is niet nodig. Het zou een stadion kunnen zijn, waar de Bruggeling te voet of met de fiets naar toe kan. Hoe modern en stedelijk is dat niet.?”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.