Er werd een nieuwe stap gezet in de aanslepende saga rond de terrassen in Brugge. Om enkele moeilijke aanvraagdossiers rond terrassen te ontmijnen werkte schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) met zijn diensten immers een regeling uit die alvast voor de aanvragers op de Vismarkt, Huidevettersplein en omgeving soelaas zou moeten bieden. De regeling kan ook de goedkeuring wegdragen van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. "Het probleem kwam aan de oppervlakte toen de uitbatingen De Hollandse Vismijn op de Vismarkt en Brugge ...

Er werd een nieuwe stap gezet in de aanslepende saga rond de terrassen in Brugge. Om enkele moeilijke aanvraagdossiers rond terrassen te ontmijnen werkte schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) met zijn diensten immers een regeling uit die alvast voor de aanvragers op de Vismarkt, Huidevettersplein en omgeving soelaas zou moeten bieden. De regeling kan ook de goedkeuring wegdragen van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. "Het probleem kwam aan de oppervlakte toen de uitbatingen De Hollandse Vismijn op de Vismarkt en Brugge die Scone aan de Rozenhoedkaai een aanvraag indienden voor een nieuwe terrasconstructie. Als Stad Brugge hadden wij er geen probleem mee maar Onroerend Erfgoed tekende bezwaar aan en kreeg ook gelijk van de rechter", legt schepen Demon uit."Bijgevolg kunnen deze mensen geen nieuwe terrasconstructie uitzetten en zijn ze genoodzaakt om gewoon losse tafels en stoelen te plaatsen. Het is begrijpelijk dat dit voor frustratie zorgt. Het bezwaar van Onroerend Erfgoed is vooral gebaseerd op hun stelling dat er niets aan de historische gevels mag bevestigd worden in het beschermde stadsgezicht, dus aan de gevel bevestigde zonneluifels zijn uitgesloten. Omdat er op het plein nog andere uitbatingen zijn die een nieuw terras willen plaatsen, met name Old Bruges en De Visscherie - beiden van dezelfde uitbater -, zijn we het gesprek aangegaan met de uitbater en met het agentschap onroerend erfgoed.""Alvast voor de Vismarkt en het Huidevettersplein hebben we een regeling uitgewerkt die voor iedereen aanvaardbaar is. Die visie is vooral gebaseerd op verankerde parasols, los van de gevel dus. Er bestaan nu al zeer degelijke, grote, moderne parasols die voor heel wat beschutting zorgen. In het ontwerp is ook afbakening met bloembakken voorzien en ook inschuifbare glazen wanden op de zijkant zijn mogelijk. De keuze voor parasols zorgt er dus voor dat de gevels bij niet gebruik zichtbaar zijn. Tegelijk worden de gevels gevrijwaard van beschadigingen door doorboringen bij bevestigingen."De schepen benadrukt nog dat reeds toegekende vergunningen geldig blijven; de nieuwe regelgeving geldt bij aanvragen om een nieuwe constructie te plaatsen. "Het is verder ook van belang dat er een uniformiteit komt in het kleurgebruik van de parasols. Onder andere hiervoor dient er een terrasreglement opgemaakt. Dit is dus een eerste aanzet. Er zal een pleintjesplan opgemaakt worden met inrichting van de vrijetijds-zones en terrassen. En indien dit gekoppeld kan worden aan eenvormigheid zullen de termijnen voor de toelating van de terrassen kunnen uitgebreid worden met één jaar. Buiten de beschermde stadsgezichten mogen de terrassen, mits eenvormigheid, het hele jaar door blijven staan en zoals bekend wordt de terrastaks in de deelgemeenten gehalveerd."