Alle tafels zijn gedekt, wanneer wij er langs komen. In de keuken is chef Wim Vansteelant in de weer met het bereiden van een driegangenmenu. Zijn gasten zijn vanavond ook de gasten van het CGSO, het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, dat de opbrengst van deze twee avonden integraal op zijn rekening mag inschrijven. Daarom staan de vrijwilligers van de organisatie voor een keer paraat als restaurantmedewerkers.
...

Alle tafels zijn gedekt, wanneer wij er langs komen. In de keuken is chef Wim Vansteelant in de weer met het bereiden van een driegangenmenu. Zijn gasten zijn vanavond ook de gasten van het CGSO, het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, dat de opbrengst van deze twee avonden integraal op zijn rekening mag inschrijven. Daarom staan de vrijwilligers van de organisatie voor een keer paraat als restaurantmedewerkers."Voor onze vzw, die zich zonder subsidies inzet voor het ondersteunen van mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing, zijn deze avonden een waardevolle steun!", benadrukt voorzitter Chris Mestdagh, zelf ook een vrijwilliger in het team.Het CGSO, waarvan het secretariaat in de Koningin Elisabethlaan gevestigd is, focust met zijn werking op thema's als relaties, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid. "Wij richten ons tot allerlei groepen en instanties die een beroep doen op onze expertise", verduidelijkt Chris Mestdagh. "Wij bieden vormingspaketten voor scholieren, professionelen en specifieke doelgroepen zoals personen met een cognitieve beperking en migranten. Momenteel loopt een preventief project rond meisjes in residentiële opvang. Zij zijn vaak extra kwetsbaar."Intussen arriveren de eerste CGSO-vrijwilligers om chef Wim Vansteelant als gelegenheids-horecapersoneel bij te staan. Marleen is één van hen. "Via de Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein kwam ik in contact met het CGSO. Inmiddels ben ik zo'n half jaar actief bij de organisatie. Vanavond zet ik mij op een andere manier in als ... afwasser!", lacht Marleen. Hoe chef Wim Vansteelant op het idee kwam om het CGSO te steunen met dit merkwaardig initiatief? "Elk jaar bied ik een KSA-groep de kans om op een originele manier hun kas te spijzen. Samen met hen organiseer ik een 'KSA Restonight'. Toen ik van Chris vernam dat zijn vrijwilligersorganisatie het financieel moeilijk had, besloot ik samen met hen iets gelijkaardigs op het getouw te zetten. Omdat zij zelf instaan voor de bediening en de bar, kan ik hen de volledige opbrengst van deze avonden schenken."Wim maakt er geen geheim van dat het ook voor hem een manier is om zijn restaurant in de kijker te zetten. "Schrijf maar op, ik ben Sinterklaas niet!" lacht hij, "Dit Warmste Week-project is een win-win-verhaal! Niet zelden komen mensen die zo'n avond meemaakten op een andere keer met plezier terug!" (Door Pol Martens)