De armoede in Brugge neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat 15.000 Bruggelingen het moeilijk hebben om rond te komen. "Het aantal aanvragen voor een leefloon is met 37% gestegen in een jaar tijd", stelt Pablo Annys. Maar het leefloon is laag: 959 euro voor een alleenstaande, 639 euro voor een samenwonende en 1296 euro voor een persoon met gezinslast.
...

De armoede in Brugge neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat 15.000 Bruggelingen het moeilijk hebben om rond te komen. "Het aantal aanvragen voor een leefloon is met 37% gestegen in een jaar tijd", stelt Pablo Annys. Maar het leefloon is laag: 959 euro voor een alleenstaande, 639 euro voor een samenwonende en 1296 euro voor een persoon met gezinslast.Naar het voorbeeld van steden als Gent, Roeselare en Kortrijk pakt het Brugs stadsbestuur uit met een stedelijke premie: Het Brugs Menswaardig Inkomen. Het gaat om 25% bovenop het leefloon en de inkomensgarantie voor bejaarden, van wie het pensioen kleiner is dan het leefloon.Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) wijst op een gevaar: "Als het spanningsveld tussen dit Brugs Menswaardig inkomen en het netto minimumloon te klein wordt, zullen veel mensen zich wentelen in hun werkloosheid. Werk vinden is nog altijd de beste manier om uit de armoede te geraken."Volgens OCMW-voorzitter Pablo Annys is er geen gevaar: "Het Brugse OCMW is inzake het activeren van leefloners naar werk een van de beste leerlingen van de klas. We blijven daar prioritair op inzetten. Voor een alleenstaande blijft er een spanningsveld van 300 euro tussen het netto minimum loon en een leefloon met premie. In Brugge komen er 800 leefloners in aanmerking voor deze premie, het aantal bejaarden met een klein pensioen ligt veel hoger, met name 1400 senioren."Mensen in armoede krijgen nog aanvullende steun, zoals een woontoelage, een bijdrage voor het betalen van onderhoudsgeld en zakgeld bij opname in een ziekenhuis. Voor de berekening van de premie hanteert Brugge als tool het Referentiebudget voor een Menswaardig inkomen."Hiervoor is dit jaar nog een budget van 245.000 euro voorzien", zegt Pablo Annys. De komende jaren gaat het om 490 à 600.000 euro - tot en met 2025 besteedt Brugge hiermee 3,115 miljoen euro extra aan armoedebestrijding.