Andy Nestor, die bijna vijftien jaar geleden Antwerpen voor Brugge inruilde, en de uit Rwanda afkomstige Sampson Twun openden tijdens het eerste weekend van februari 2017 Suite 17. Hun zogenaamde urban chique-jongerencafé bevond zich in de S...

Andy Nestor, die bijna vijftien jaar geleden Antwerpen voor Brugge inruilde, en de uit Rwanda afkomstige Sampson Twun openden tijdens het eerste weekend van februari 2017 Suite 17. Hun zogenaamde urban chique-jongerencafé bevond zich in de Sint-Jansstraat 3, pal over het legendarische café De Vuurmolen dat bijna drie jaar en vier maanden geleden (!) dichtging.Nadat Nestor als vennoot uit Suite 17 verdween, ging Twun alleen verder. De uitbating van Suite 17 verliep niet onomstreden. Zo viel het danscafé herhaaldelijke keren ten prooi aan razzia's en werd Twun schuldig bevonden voor inbreuken op de sociale wetgeving na een inval van de sociale inspectie afgelopen november.Toch heeft Suite 17 tijdens zijn relatief korte bestaan onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het uitgaansleven in Die Scone, al was het maar omdat het tot een pleisterplaats was uitgegroeid voor voornamelijk allochtone jongeren. "Afgelopen weekend heb ik de laatste bladzijde van Suite 17 omgedraaid", reageert Twun.De Maldegemnaar is op zoek naar een overnemer en heeft plannen om in een andere stad een soortgelijk concept uit de grond te stampen. "Wellicht na de zomer al volgt hier meer nieuws over", aldus nog Twun.(SVV)