Het initiatief werd in 2008 opgestart naar aanleiding van een aantal knelpunten. "Vanuit verschillende Brugse welzijnsorganisaties werd toen vastgesteld dat een grote groep jongeren geen toegang vond tot de meest passende hulp. Omdat ze, in het ingewikkelde hulpverleningslandschap,...