Het initiatief werd in 2008 opgestart naar aanleiding van een aantal knelpunten. "Vanuit verschillende Brugse welzijnsorganisaties werd toen vastgesteld dat een grote groep jongeren geen toegang vond tot de meest passende hulp. Omdat ze, in het ingewikkelde hulpverleningslandschap,...

Het initiatief werd in 2008 opgestart naar aanleiding van een aantal knelpunten. "Vanuit verschillende Brugse welzijnsorganisaties werd toen vastgesteld dat een grote groep jongeren geen toegang vond tot de meest passende hulp. Omdat ze, in het ingewikkelde hulpverleningslandschap, door de bomen het bos niet meer zagen of door de mazen van het net vielen", zegt Mieke Burggraeve. Voor die jongeren werkt LOGiN nu een aanbod uit op maat. "Het probleem bij minderjarigen is dat zij vaak het gevoel hebben dat alles boven hun hoofd geregeld wordt. De integrale jeugdhulp zet hier al op in, maar wij proberen nog meer de connectie te maken; we zoeken echt aansluiting bij de leefwereld van de jongeren", aldus Mieke. Zo wordt er, in plaats van op kantoor, bijvoorbeeld afgesproken op café. "Dat haalt de drempel weg", klinkt het.Volgens Marc Lapierre, coördinator van vzw Nieuwland, is LOGiN een onmisbare schakel geworden binnen de regio. "Ik stond er bij de opstart eerst wat sceptisch tegenover, maar mijn respect voor dit project is gaandeweg gegroeid. Bij LOGiN spreken en begrijpen ze echt de taal van de jongeren", zegt hij. LOGiN bereikte in totaal al 266 mensen. "De bedoeling is nu het initiatief in de regio verder uit te bouwen. Er is een groeiende interesse vanuit andere steden en gemeenten, we worden af en toe bevraagd door de overheid. LOGiN is echt een sterk merk", besluit Mieke Burggraeve.(WK)