In tijden van globalisering en een sterkere online communicatie behoudt zeker in West-Vlaanderen de streektaal nog een sterke positie. Onder meer door ons dialect, dat veel verder lijkt te staan van de standaardtaal dan de dialecten in andere provincies, onderscheiden we ons van de rest van de Vlamingen. Maar hét West-Vlaams bestaat natuurlijk niet.
...