Brugs Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch ontwerpt bordspel voor beter zelfbeeld

Met een therapeutisch bordspel wil het Brugse Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch mensen (opnieuw) in zichzelf laten geloven. ‘Quinque’ leert spelers om de regie over hun eigen leven te herwinnen en hun sterktes te ontdekken. “De spelers ervaren het spel als zeer positief”, klinkt het bij Kris Dekorte.

Het Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch ontwikkelde het therapeutisch bordspel Quinque. Op de foto: Kris Dekorte en Bieke Inghelbrecht. © Davy Coghe

Het Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch uit Brugge ontwikkelde het therapeutisch bordspel Quinque. Quinque is een herstelgericht krachtenspel. Het is een laagdrempelige manier om personen met een psychische kwetsbaarheid hun krachten te laten ontdekken en zo dagelijkse moeilijkheden aan te pakken.

Groot potentieel

Coördinator Kris Dekorte verduidelijkt: “Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten die in elke mens aanwezig zijn: onze persoonseigenschappen en -kwaliteiten, talenten en vaardigheden, persoonlijke kennis en levenservaring, steunbronnen en sociaal netwerk en tot slot onze dromen en ambities. De krachten worden in het spel vertaald naar ‘ik ben, ik kan, ik weet, ik heb en ik wil’. Binnen onze werking staan de persoonlijke kwaliteiten centraal, niet wat minder lukt.”

Net het in de praktijk brengen van de zoektocht naar die krachten en deze vervolgens kunnen inzetten, was de beweegreden achter dit bordspel. Uit de samensmelting van ideeën werd een prototype ontwikkeld in de ergotherapeutische ateliers. “Verschillende voorzieningen testten dit spel uit en de reacties waren lovend. Er restte enkel de uitdaging hoe dit met beperkte middelen tot een gebruiksvriendelijk publiek product te maken.” Een jaar lang boog een projectgroep zich over de verdere uitwerking. Er werden gesprekken gevoerd met Vives Spellenarchief en Cartamundi, wereldspeler op het vlak van de productie van kaarten. “Beiden partners zagen potentieel in het spel!”, gaat Kris verder.

Het spel

Quinque is een groepsspel dat maximaal met 8 personen wordt gespeeld. Met behulp van een spelbord met 5 krachtenpaden, kaarten, dobbelstenen en pionnen is de groep spelenderwijs samen onderweg. Het komt erop neer om tijdens het spel zoveel mogelijk uitdagingen aan te gaan. De kracht van dit groepsspel is dat anderen vlugger de sterktes bij een medespeler zien dan bij zichzelf.

“De spelers ervaren het spel als zeer positief. Het feit dat een hulpverlener met een spel komt aanzetten, maakt op zich de deelnemers al nieuwsgierig. Het spel zet heel wat in gang en kan dan ook in verschillende sessies worden gespeeld. Het zoeken naar eigen krachten is een work in progress en nooit af”, besluit Kris. (Sophie De Meyer)


Er wordt op 19 september om 16 uur een extra korte speldemonstratie georganiseerd. Inschrijven hiervoor kan via info@inghelburch.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.