Sint-Kruisenaar Tom Zwaenepoel (50) is sinds zijn jeugdjaren gefascineerd door alles wat met het pausdom en de Vaticaanse tradities te maken heeft. "Met ouder te worden, word je wat kritischer en besef je dat het leven achter de muren van het Vaticaan dezelfde kenmerken heeft als in een gezin of een stad", zegt de auteur. "Er gebeuren goede, maar ook pijnlijke zaken. Maar in Rome leeft de Kerk. Je ziet nog heel wat jongeren die blij en gelukkig zijn, omdat ze geloven. Ze schamen zich niet, omdat ze naar de Kerk gaan of de Bijbel lezen."
...

Sint-Kruisenaar Tom Zwaenepoel (50) is sinds zijn jeugdjaren gefascineerd door alles wat met het pausdom en de Vaticaanse tradities te maken heeft. "Met ouder te worden, word je wat kritischer en besef je dat het leven achter de muren van het Vaticaan dezelfde kenmerken heeft als in een gezin of een stad", zegt de auteur. "Er gebeuren goede, maar ook pijnlijke zaken. Maar in Rome leeft de Kerk. Je ziet nog heel wat jongeren die blij en gelukkig zijn, omdat ze geloven. Ze schamen zich niet, omdat ze naar de Kerk gaan of de Bijbel lezen."De auteur studeerde Germaanse talen aan de universiteiten van Gent en het Duitse Bayreuth. Hij combineert dezer dagen Duitse les geven aan de Abdijschool van Zevenkerken met doceren aan beide universiteiten: aan de lerarenopleiding in Gent en taalverwerving Nederlands in Bayreuth. In zijn vrije tijd schrijft Tom boeken over religieuze onderwerpen en geeft hij als Vaticaanwatcher in de Vlaamse media commentaar over de gebeurtenissen in Rome. Hij maakte al een kleine encyclopedie van het Vaticaan en portretteerde de pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus."Johannes Paulus II was de paus van mijn jeugd, die mij aantrok door zijn enthousiasme en zijn goede band met de jongeren", vertelt Tom Zwaenepoel. "De meest persoonlijke gesprekken heb ik met Benedictus XVI gehad. We spraken beiden Duits en hij was erg geïnteresseerd. De Argentijnse paus ervaar ik als heel menselijk. Franciscus is een van de weinigen die het opneemt voor de zwakken, die onrechtvaardigheid en hypocrisie aanklaagt en die met eenvoudige handelingen aantoont dat geloof gelukkig maakt.""Je hoeft niet gelovig te zijn om levenswijsheid uit de geschreven en gesproken woorden van paus Franciscus te halen. Sinds de coronacrisis maakt hij duidelijk dat heel wat angsten en onzekerheden overwonnen kunnen worden, als je vertrouwen en geloof hebt. Ik heb hem al vier keer kort kunnen spreken in het Vaticaan, telkens als ik hem een nieuw boek overhandigde. Hij is een minzaam man die goed kan luisteren. Zijn moedertaal is het Spaans. Behalve Italiaans spreekt hij nauwelijks andere vreemde talen. Wie met de paus wil spreken, moet wat Italiaans spreken of duidelijk en eenvoudig Frans."In zijn nieuwste boek 'De nacht is het donkerst even voor de dag begint' (uit bij Lannoo) bundelde Tom Zwaenepoel de mooiste citaten van Paus Franciscus over hoop. "Tijdens de voorbije lockdown was paus Franciscus opvallend aanwezig in de media. Hij slaagde erin om met eenvoudige woorden en gebaren de beproefde mensen en ontwrichte wereld te troosten en moed in te spreken. Zijn optreden werd door velen gewaardeerd, ook door niet-gelovigen en andersgelovigen. Ik vond het belangrijk om de stem van de paus vast te leggen in een boek dat aantoont dat de 'nacht het donkerst is even voor de dag begint'. Er is dringend nood aan teksten die mensen opbeuren en oriëntatie bieden op het levenspad.""In de inleiding beschrijf ik hoe de Argentijnse kerkleider de zwakheden van onze kwetsbare maatschappij blootlegt. Hierbij vertolkt hij de stem van het geweten en brengt hij een boodschap van hoop. Met eenvoudige woorden slaagt hij er telkens opnieuw in de ontwrichte wereld te troosten. Zijn citaten bieden perspectieven voor een mooi en gelukkig leven. De rode draad doorheen zijn teksten: een crisis houdt gevaren in, maar ook kansen tot bekering. Een crisis opent de ogen voor realiteiten die men het liefst verbergt.""Franciscus schuwt geen kritiek op wereldleiders of leden van zijn eigen Kerk en dat is ongewoon. Zo verwerpt hij de logica die weigert om economisch welzijn op te offeren ten bate van kwetsbare mensen, of hekelt hij de hypocrisie van hypocriete christenen die niet willen inzien dat het geloof verankerd is in het leven", besluit Tom Zwaenepoel.'De nacht is het donkerst even voor de dag begint' van Tom Zwaenepoel is uit bij Lannoo, telt 108 pagina's en kost 12,50 euro.