Brugge wil skyline beschermen met uniforme regels voor hoogbouw in de rand

Brugge wil zijn historische skyline beschermen met strikte regels rond hoogbouw, ook in de randgemeenten. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Brugge wil zijn mooie, historische skyline beter beschermen en stelt daarom duidelijke en uniforme regels voor hoogbouw op. Enkel in de stationsomgeving en in het kaaidistrict worden nog hoge gebouwen toegelaten: flats van 40 meter hoog aan het station en één toren van 50 meter in Sint-Pieters.

De Brugse skyline is één van de parels aan de Brugse UNESCO-kroon. In een ontwerptekst, die nog ter bespreking zal voorgelegd worden aan UNESCO én aan de erfgoedverenigingen, legt het stadsbestuur de krijtlijnen vast om het zicht op de historische torens van het Belfort, de Sint-Salvatorskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te vrijwaren voor de toekomst.

Nieuwbouw

“Brugge is een levendige stad, waar ook nieuwbouw thuis hoort”, benadrukt schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon. Hoger bouwen in of aan de rand van de historische binnenstad zorgt af en toe voor onenigheid. “Het moet doordacht gebeuren, dat vraagt ruimte, goede en juiste architectuur. Maar vooral een context waar dat kan. Met onze visie op hoogbouw in onze stad willen we duidelijkheid creëren”, aldus de schepen.

UNESCO vraagt al jaren naar de globale visie van de stad op hoger bouwen en wil een garantie op de bescherming van het werelderfgoed. De ontwerptekst van het Brugs stadsbestuur, die zopas goedgekeurd werd, moet aangeven hoe Brugge in de toekomst wil omgaan met hoger bouwen en hoe dat zich inpast in het werelderfgoedverhaal.

“Waar hoger bouwen kan, gebeurt dit op maat van de stad, punctueel en doelgericht. Enkel op plaatsen waar ruimte is en waar het past. Die visie is geen breuk met het verleden, integendeel ze bouwt voort op de bestaande verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen”, luidt de boodschap van Franky Demon.

Invalswegen

Wat betekent dit concreet? De stad zal de hooges langs invalswegen bepalen, wil meer ruimte geven aan de stadspoorten en heeft bijzondere aandacht voor de poortstraten, de kanalen en de historische verbinding met de zee. “Het fraaie, open zicht van de Damse Vaart bijvoorbeeld moet behouden blijven, er mag daar geen hoogbouw komen”, verduidelijkt de schepen.

Hinderende hoogbouw in het stadscentrum is uiteraard geen optie, maar ook in de rand zullen duidelijke zones afgebakend worden, zodat het zicht op de historische skyline behouden blijft op de invalswegen. Hoogbouw zal enkel nog toegelaten worden op de socio-medische campus aan het AZ Sint-Jan en in industriezones. In de zand-leemstreek rond Brugge zal hoger bouwen ingepast moeten worden in het beboste landschap.

Kaaidistrict

De twee grote uitzonderingen dicht bij de Brugse binnenstad, waar de vesten een scherpe grens vormen tusen werelderfgoed en omgeving, zijn het kaaidistrict en de stationsomgeving. In het kaaidistrict in Sint-Pieters zal de hoogbouw beperkt blijven tot één toren van 50 meter hoog.

Aan het station zullen nieuwe flat- en kantoorgebouwen onderworpen worden aan de maximale hoogte van 40 meter, zoals nu al het geval is voor de bestaande flats. “We hebben een aanvraag voor een woontoren van 70 meter al moeten afwijzen”, besluit Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.