Brugge wil regenwater van kerkdaken hergebruiken

Brugge wil regenwater van kerkdaken opvangen en hergebruiken. (foto Musea Brugge)
Redactie KW

Brugge wil voortaan het regenwater van kerkdaken hergebruiken. Opmerkelijk detail: het voorstel kwam van twee oppositieraadsleden en vindt nu gehoor bij het stadsbestuur. Brugge heeft zelfs een hydroloog in dienst genomen.

Onlangs deden de Brugse gemeenteraadsleden Dirk Barbier (N-VA) en Pol Van Den Driessche (N-VA) het voorstel aan het stadsbestuur om te onderzoeken of een deel van het vele regenwater dat nu op de Brugse kerkdaken neervalt en wegvloeit in de riolen voortaan op te vangen en te gebruiken.

Bloemenwijk

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laat hen nu weten dat hij op hun voorstel ingaat: “De aangehaalde opportuniteit om water van kerkdaken te hergebruiken is absoluut ook in Brugge aanwezig. Sinds de start van deze legislatuur werden deze opportuniteiten dan ook onderzocht door de Stad. Dit onderzoek mondde uit in een eerste project, met name de heraanleg van de Bloemenwijk in Assebroek.”

“In dit project wordt niet enkel de wegenis en riolering heraangelegd, maar voorzien we ook ondergrondse regenwatertanks om het overtollige neerslagwater van de wegenis én van de Sint-Katarinakerk op te vangen in functie van hergebruik door de stadsdiensten.”

Subsidie

“Daarbij zorgen we voor een slimme sturing op deze regenwaterputten, die toelaten om de putten te ledigen net voor felle regenbuien, zodat de putten optimaal hun rol vervullen om het water bij piekbuien vast te houden en een overbezetting van het regenwaterstelsel en het oppervlaktewater te vermijden. We kregen voor dit werk zelfs een subsidie van 1.229.740,50 euro vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij. Intussen is dit werk gegund, de werf start dit voorjaar op.”

“De bedoeling is om de buffering en het hergebruik van water van kerkdaken ook in andere projecten waarbij de wegenis grenzend aan kerken wordt heraangelegd te onderzoeken, én uit te voeren indien dit technisch mogelijk is. Dergelijke ingreep om maximaal te ontharden en regenwater af te koppelen in functie van hergebruik is niet enkel kansrijk voor kerken, maar ook voor alle grote en kleinere verharde oppervlaktes. In de klimaatadaptatieplannen voor de Brugse binnenstad en de deelgemeenten worden deze kansen onderzocht en vertaald in een concreet actieplan. Deze actieplannen zullen stap voor stap gerealiseerd worden.”

Burgerbudget

Om dit te coördineren werd een hydroloog aangeworven bij de cluster Openbaar Domein, die start in de dienst op 16 februari. Brugge wil de komende jaren verder doorwerken op deze thematiek. Zo werd gevraagd aan de strategische cel om in het kader van het klimaatplan na te gaan of er, in samenwerking met de kerkfabrieken en buurtbewoners, bijkomende initiatieven kunnen genomen worden rond het opvangen en gebruiken van regenwater afkomstig van de kerkdaken. Ook het burgerbudget kan hierbij als hefboom gebruikt worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.