Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) was zeer hard voor de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). Hij betichtte hem ervan te liegen in dit dossier en zijn politieke verantwoordelijkheid te ontlopen: "Zonder onderbouwde reden hebt u de Brugse cultuursector gepest."
...

Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) was zeer hard voor de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). Hij betichtte hem ervan te liegen in dit dossier en zijn politieke verantwoordelijkheid te ontlopen: "Zonder onderbouwde reden hebt u de Brugse cultuursector gepest.""Tijdens uitZOMERlijk werden alle corona veiligheidsregels nauwgezet nagevolgd, dus was corona niet de reden om al die concerten te schrappen. De veiligheidsraad heeft helemaal niet versterkte muziek verboden, zoals u beweerde. In een interview gaf de burgemeester toe dat die optredens geluidsoverlast konden veroorzaken. Is één klacht van een buurtbewoner wegens lawaaihinder de reden voor het afgelasten van dit zomerfestival?", vroeg Raf Reuse zich af.Nele Caus (N-VA) vindt dat de lokale reacties op de coronacrisis soms erger zijn dan de epidemie: "Wanneer gaan we allemaal samenwerken om een economische crash te vermijden? De manier waarop uitZOMERlijk afgehandeld werd, is veelbetekenend."Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nam zijn cultuurschepen in bescherming en gaf oppositieraadslid Raf Reuse (Groen) lik op stuk: "Nico Blontrock zit hier voor niks tussen, het is niet zijn bevoegdheid, wel de mijne om hierin een beslissing te nemen, na advies van diverse bevoegde diensten.""Ik heb de beslising genomen om uitZOMERlijk stop te zetten, de dag dat de Antwerpse provinciegouvenreur een avondklok instelde. Waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens heeft mij toen verwittigd dat er een gevaar bestond dat Antwerpenaren omwille van die avondklok naar de kust en Brugge zouden afzakken. Dat is de ware en enige reden! De Brugse cultuurhuizen toonden hiervoor begrip."De Brugse burgemeester keek ook al verder: "Deze winter bereiden we in elk geval het toeristisch programma Wintergloed voor. Ik vernam dat het Brugs Handelscentrum overweegt om deze winter geen Kerstmarkt op de Markt en het Simon Stevinplein te organiseren, omdat een aantal standhouders niet geïnteresseerd zijn in het huren van een chalet op die Kerstmarkt. Ze denken dat er minder volk zal zijn. Keulen heeft al zijn Kerstmarkt geschrapt, een reden om meer toeristen naar Brugge te lokken, nu onze hotelsector zo lijdt?""Ik doe een oproep naar de lokale handelaars om voor de relance van Brugge toch een Kerstmarkt te houden. Uiteraard op een veilige manier. Indien de coronacijfers niet gedaald zijn, zou het wel eens kunnen dat er aan de kerststalletjes niet staand een Glühwein mag gedronken worden. Dat moet het al zittend, met bediening, gebeuren, zoals nu op café. Er is toch makkelijk een oplossing te vinden."