"Het groen in de woonparken is vandaag in grote mate aangetast: bomen en struiken maakten plaats voor gazons. In de toekomst willen we dat herstellen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Wel blijven de woongebieden: het is dus niet zo dat er straks niet meer gebouwd zal kunnen worden in een woonpark. "Maar dit moet...

"Het groen in de woonparken is vandaag in grote mate aangetast: bomen en struiken maakten plaats voor gazons. In de toekomst willen we dat herstellen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Wel blijven de woongebieden: het is dus niet zo dat er straks niet meer gebouwd zal kunnen worden in een woonpark. "Maar dit moet dan wel gebeuren met bijzondere aandacht voor de ecologische en landschappelijke waarde van deze specifieke gebieden. Op die manier versterken we de groene gordel rond Brugge waarin die woonparken een belangrijke positie innemen", aldus Demon. Het toekomstige RUP, dat ook voor een duidelijkere communicatie moet zorgen tussen burger en overheid, zal in verschillende deelzones opgemaakt worden. "Want voor elk woonpark zijn er specifieke aandachtspunten. Zo komen er bijvoorbeeld voor het woonpark langs de Koning Albert I-laan extra voorschriften met betrekking tot de Kerkebeek", zegt Tristan Gobyn, ruimtelijk planner bij Stad Brugge. Voor de opmaak van het RUP zal, samen met een landschapsarchitect, perceel per perceel bekeken worden welke bomen waardevol zijn om te behouden. "Dat wordt natuurlijk geen gemakkelijke opdracht, maar vroeger zorgden de uniforme regeltjes soms voor een volledige kaalkap van percelen", zegt Demon. Er volgen binnenkort een publieke raadpleging en een participatiemoment over de startnota. De andere woonparken die destijds zijn vastgelegd in het gewestplan en nu naar het RUP omgezet worden, zijn De Linde langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis, Vogelzang en Tillegem in Sint-Michiels, en de Doornstraat, Bremlaan en Grote Moerstraat in Sint-Andries. Die zeven deelzones samen, beslaan een oppervlakte van circa 294 hectare.