Brugge wil het wonen op Sint-Jozef aanmoedigen

Het Brugs stadsbestuur wil Fort Lapin en het zuidelijk deel van de Koolkerkse Steenweg, waar tal van handelszaken leeg staan, herzien. © Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor Fort Lapin wil het Brugs stadsbestuur een nieuwe dynamiek brengen in de wijk Sint-Jozef. Er komen gezinswoningen maar geen moskee in het grotendeels leegstaande winkelcomplex. Het rup trekt ook een streep door het project Brugse stadsvaart, want het maakt een bredere ringvaart en veel grotere sluis aan de Dampoort nagenoeg onmogelijk.

Het Brugs stadsbestuur wil Fort Lapin en het zuidelijk deel van de Koolkerkse Steenweg, waar tal van handelszaken leeg staan, herzien. “Het gaat om een deel van Sint-Jozef, het gebied ten zuiden van de Pannebekestraat”, stelt urbanisatieschepen Franky Demon. “We vinden een verdere invulling van de stadsring R30, tussen de Krommestraat, Koetelwijk en Graaf de Mûelenaerelaan, met grootschalige detailhandel, niet langer wenselijk. In deze zone willen we kwalitatief stedelijk wonen stimuleren, met aantrekkelijke publieke ruimtes, voldoende groen en veilige fiets- en wandelpaden.”

Moskee

Het ruimtelijk uitvoeringsplan behelst drie projectsites. Op de huidige, bijna leegstaande winkelcomplex Fort Lapin kan er op termijn een nieuw, gemengd woonproject gerealiseerd worden. Zij het dat dertig procent van de site als groenzone moet ingevuld worden. Centraal komt er een publiek plein, de sluipweg vanaf de ring wordt afgesloten. In de plaats komen er trage verbindingen. Van een grote moskee, waartegen het Vlaams Belang zich indertijd verzet heeft, is geen sprake meer in dit project. Voor één en meergezinswoningen worden maximaal drie bouwlagen voorzien, vijf bouwlagen in het centrale gedeelte, met ondergrondse parking.

Tussen Fort Lapin en de Graaf de Mûelenaerelaan wordt het parkje uitgebreid en komt er een verbinding voor traag verkeer. Veertig procent van deze zone zal mogen bebouwd worden, de rest wordt onthard. Nabij de winkel DSM Keukens wordt een groene corridor gecreëerd. Enkel langs de ringweg zullen nog meergezinswoningen met drie bouwlagen toegelaten worden.

Geen flats

“De aantrekkelijkheid van Sint-Jozef, net ten noorden van die zone, ligt in de kleinschalige bebouwing. Om dit te behouden worden geen nieuwe appartementen meer toegelaten in deze wijk”, aldus Franky Demon. Hij droomt ook van een kwalitatief woonproject met publieke groenzone tussen de Koolkerkse Steenweg en de Dokwerkersstraat, die nu een ambachtelijke zone is. “Dat kan pas op termijn, bij het eventueel stopzetten van de huidige activiteiten van een aannemersbedrijf.”

Hoe dan ook hypothekeert het rup de plannen voor de Brugse stadsvaart. “Als stadsbestuur willen we niet dat een verbreding van de ringvaart en een nieuwe Dampoortsluis tornen aan het wonen op Sint-Jozef, noch aan onze stadsvesten, noch aan de beschermde pakhuizen van de Gistfabriek”, aldus Franky Demon.

Het voorontwerp van het rup zal in februari 2022 op een infomarkt voorgesteld worden. “De opmerkingen van de bewoners zullen we meenemen in de volgende stappen van de procedure”, besluit de urbanisatieshepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.