In 2015 ondertekende Brugge als eerste centrumstad in Vlanderen het SAVE-charter voor steden en gemeenten. "Met dat charter, dat de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen uitwerkte, verbond het Brugs stadsbestuur er zich toe om een versnelling hoger te schakelen inzake verkeersveiligheid", zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder bij OVK.
...

In 2015 ondertekende Brugge als eerste centrumstad in Vlanderen het SAVE-charter voor steden en gemeenten. "Met dat charter, dat de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen uitwerkte, verbond het Brugs stadsbestuur er zich toe om een versnelling hoger te schakelen inzake verkeersveiligheid", zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder bij OVK.De versnelde en grondige aanpak van de zwarte punten maakte deel uit van dit engagement. Koen Van Wonterghem evalueert de inspanningen die Brugge de voorbije jaren leverde positief: "De tijd is rijp voor een nieuw pilootproject, met name Save 2.0. Dat moet de lokale politie en het stadsbestuur ertoe aanzetten om de verkeersslachtoffers niet te vergeten en lessen te trekken uit ongevallen. In de analyse van de ongevallen moeten alle aspecten onderzocht worden. Het vergt een andere manier van werken, waarbij er ook geluisterd wordt naar de lokale actoren en de betrokkenen. In plaats van top-down moet er bottom-up gewerkt worden."Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw is er inzake verkeersveiligheid al veel gebeurd in Brugge: "De Expresweg N31 werd vroeger de dodenweg genoemd, gelukkig zijn de meeste kruispunten ondertunneld, er rest enkel nog een gevaarlijke situatie in Lissewege. Er zijn al veel inspanningen verricht, soms met kleine ingrepen, zoals snelheidsbeperking en slimme lichten die eerst groen geven voor de fietsen. Maar het kan nog beter, want elke verkeersdode is er een teveel. Wat in Oslo en Helsinki lukt - geen doden onder de zwakke weggebruikers - moet ook in Brugge kunnen. Wat wel opvalt, is dat de meeste zwarte punten in Brugge zich langs gewestwegen bevinden. De helft ervan heeft betrekking op de Brugse Ring.""Het verheugt mij dat het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold II-laan zal aangepakt worden, want daar vielen de voorbije vijf jaren twee doden. Er resten nog de twee ventwegen langs de Expresweg, bij de kruispunten met de Torhoutse- en de Gistelse Steenweg. Wat de stationsomgeving betreft, moet een studie uitwijzen of er daar nood is en aan burg of een tunnel voor voetgangers. Er steken daar tot 2500 voetgangers per uur de straat over. Het kruispunt aan de Gentpoort wordt samen met de Generaal Lemanlaan veiliger hertekend. En op termijn komt er een grote rotonde aan het kruispuint van de Kolvestraat met de Pathoekeweg."Minister Lydia Peeters meldde dat het de ambitie van Vlaanderen is om tegen 2050 nul verkeersdoden te hebben: "In het jaar 2000 vielen er nog 800 slachtoffers langs onze wegen, nu zijn het er al enkele jaren 300. We slagen er niet meer in om die cijfers nog te doen zakken. Daarom investeer ik 635 miljoen euro in veiliger infrastructuur. Via slimme data moeten we niet alleen inspelen op de zwarte punten, maar ook op de grijze punten. Dat zijn plaatsen waar nu nog geen zware ongevallen gebeuren, maar waar automobilisten vaak hard en bruusk moeten remmen. Daar zouden op termijn wel eens doden kunnen vallen, als we niet ingrijpen. Ook in Brugge is ons werk niet af. Een aantal van de zwarte punten zijn al opgelost, de komende jaren volgt de rest."Pikant detail: één van de twintig Brugse 'zwarte punten' is het kruispunt van de Gistelse Steenweg met de Jan Britostraat. Daar werd een zwaar ongeval genoteerd voor een wedstrijd van Club Brugge, omdat supporters aan café 't Putje op straat stonden te drummen. Ook dat 'blauw-zwart' kruispunt zal bij de heraanleg van de Gistelse Steenweg veiliger gemaakt worden. Maar voor het kruispunt van de Expresweg in Lissewege is nog enkele jaren wachten op groen licht van Vlaanderen...