Het actieplan dat OCMW en Stad Brugge ontwikkelen kreeg als titel Vierkant tegen Eenzaamheid en bevat vier krachtlijnen : meten en weten, detecteren en signaleren, modereren en coördineren, sensibiliseren en mobiliseren. Deze namiddag luisteren 167 professionelen en vrijwilligers naar een aantal inzichten en ervaringen in andere steden. Zo licht Gert-Paul van 't Hof het Rotterdams meldpunt isolement toe.

"Deze Nederlandse stad werkt met een vorm van mentorschap : vrijwilligers worden voor bepaalde buurten aangesteld", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw. "Iets gelijkaardigs doen wij al in Zeebrugge, waar buurtambassadeurs actief zijn. Maar ik stel vast dat die mensen nog beter moeten opgeleid worden. Tot nu toe melden zij enkel materiële mankementen, zoals sluikstorten, kapotte voetpaden en defecte verlichtingspalen. De bedoeling is dat zij ook menselijke noden detecteren."

Andere suggesties zijn de Antwerpse zorg-samen-straten. Koen Kuylen getuigt hoe in de sinjorenstad burgers zelf het initiatief genomen hebben om de zorg voor hun buren in handen te nemen. De 167 deelnemers aan het congres kregen nadien de kans om te discuteren over een tiental concrete ideeën of zelf voorstellen in te dienen.

MI Babbels

OCMW-voorzitter Dirk De fauw is alvast gewonnen voor het project MI-Babbel ('Motivational Interviewing') bij senioren : een concept van de VUB dat al in Knokke-Heist toegepast wordt. "Wekelijks belt een professionele hulpverlener eenzame personen op. Met gerichte vragen en het screenen van de emotie in de stem, kan de hulpverlener op die manier de gemoedstoestand van de persoon inschatten.

"Maar eenzaamheid treft niet alleen senioren. Onderzoek bracht an het licht dat 6 à 10% van de Bruggelingen zich geïsoleerd van anderen voelt. We spreken over 7.200 à 10.000 Bruggelingen ! We moeten hen de hand reiken !"