Zopas ging Els Pieraerts als toegankelijkheidsambtenaar aan de slag bij Stad Brugge. Brugge is daarmee, na Gent, een van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven roept. Met de aanwerving wil Brugge de nodige ambitie tonen op vlak van toegankelijkheid.
...

Zopas ging Els Pieraerts als toegankelijkheidsambtenaar aan de slag bij Stad Brugge. Brugge is daarmee, na Gent, een van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven roept. Met de aanwerving wil Brugge de nodige ambitie tonen op vlak van toegankelijkheid.Els Pieraerts, een sociaal-pedagoge die in het verleden vooral actief was rond jeugdbeleid en gelijkekansenbeleid op Vlaams niveau, staat voor een Herculische klus in werelderfgoedstad Brugge, waar tal van historische gebouwen moeilijk toegankelijk zijn. Haar doel is ervoor te zorgen dat alle voorzieningen, gebouwen, open ruimten en dienstverlening goed bereikbaar, toegankelijk en verstaanbaar zijn, ongeacht leeftijd, beperking of talenkennis van inwoners en bezoekers."Denk hierbij bijvoorbeeld aanmensen met kinderwagens, personen met een (tijdelijk) verminderde mobiliteit, minder mobiele voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers of anderstaligen", zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V). "Werken aan toegankelijkheid is bovendien werken aan een aangename stad voor iedereen. Zo zijn pictogrammen bijvoorbeeld voor iedereen handig en duidelijk. En is het aanpassen van stoepranden niet alleen fijn voor mensen met een rolstoel, maar ook voor iemand met een kinderwagen."Burgemeester Dirk De fauw juicht de komst van Els Pieraerts toe: "De Toegankelijkheidsambtenaar zal een visie en kader uitwerken rond een nog betere toegankelijkheid van Brugge. Ze doet dit vanuit de Strategische Cel, die recent opgericht werd om de samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten en beleidsdomeinen te versterken."Volgens schepen Martine Matthuys zal voortaan in de werking, projecten en events van Stad Brugge toegankelijkheid vanuit 'universal design' (ontwerpen voor iedereen) meegenomen wordt als denkkader vanaf stap één: "De toegankelijkheidsambtenaar adviseert mee omgevingsvergunningen en heeft bijzondere aandacht voor wegwerkzaamheden en toegankelijkheid van events. Els Pieraerts werkt hiervoor zoveel mogelijk samen met betrokken diensten en sensibiliseert ook andere partners om de stad toegankelijk te maken."