Niet alleen in de voetbalwereld doen zich opmerkelijke transfers voor, ook in de economische en politieke wereld. Eerder al snoepte Brugge de Oostendse centrummanager Ilse Snick af van Oostende. Nu neemt Brugge de Kortrijkse klimaatambtenaar Gerdo Flo over.
...

Niet alleen in de voetbalwereld doen zich opmerkelijke transfers voor, ook in de economische en politieke wereld. Eerder al snoepte Brugge de Oostendse centrummanager Ilse Snick af van Oostende. Nu neemt Brugge de Kortrijkse klimaatambtenaar Gerdo Flo over.Hoeveel die transfersom bedraagt, konden we niet achterhalen. Maar de nieuwe Brugse energiecoördinator Gerda Flo (49) staat voor een enorme uitdaging: tegen 2030 de CO2-uitstoot in Brugge met 40% verminderen, zoals vermeld staat in The Convenant of Mayors die de vorige Brugse burgemeester Renaat Landuyt nog ondertekende. Binnenkort zal trouwens zijn opvolger Dirk De fauw een gelijkaardig contract onderschrijven."Bij elk bouwproject wordt maximaal ingezet op de principes van duurzaamheid, via de integratie van zonnepanelen, de installatie van slimme LED-verlichting. Door zelf het goede voorbeeld te geven voor onze stadsgebouwen, willen we Brugse gezinnen en ondernemers stimuleren om ook over te schakelen op hernieuwbare energie", zegt Dirk De fauw. Volgens schepen voor Klimaat en Energie Minou Esquenet zal de nieuwe energiecoördinator Gerda Flo haar expertise inzetten om duurzame oplossingen te zoeken voor rationeel energieverbruik: "Ze zal burgers, ondernemers én stadspersoneel sensibiliseren om duurzamer om te gaan met energie. Ze zal energiecertificaten opmaken voor de stadsgebouwen om krachtdadig te kunnen ingrijpen. Voor onze vele historische gebouwen zullen creatieve oplossingen moeten gezocht worden. De nieuwe energiecoördinator zal ook meewerken aan proefprojecten rond warmtenetten in de historische binnenstad. De bedoeling is om de Bruggelingen te laten mee participeren in hernieuwbare energie via het opzetten van coöperatieven, dat zorgt voor de beste motivatie."Om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen, denkt het Brugs stadsbestuur aan een hergroepering van een deel van het stadspersoneel in een of een handvol kantoren. "De oefening wordt gemaakt welke energieverslindende gebouwen we best verlaten, omdat teveel stadsdiensten nog verspreid zitten", zegt burgemeester Dirk De fauw. Hij onderstreept wel dat de stadsadministratie nooit het stadhuis noch het Brugsch Vrije zal verlaten.Voor het meest verslindende stadsgebouw - de openbare bibliotheek, die uit de jaren '70 dateert - is er al een oplossing: die wordt binnenkort totaal renoveerd. "Voor het stadhuis denk ik aan slimme LED-verlichting en voorzetramen die visueel niet storend zijn, maar zo dubbele beglazing krijgen", zegt Gerda Flo."We streven naar nieuwbouw die energieneutraal is, zoals de Xaverianen-site die zal gebruik maken van een warmtepomp. We staan binnenkort wel voor twee grote uitdagingen: het gemeentehuis van Sint-Andries en het vroegere MBZ-gebouw langs de Coiseaukaai renoveren en energievriendelijker maken", besluit Dirk De fauw.