"Het plukken gebeurt in samenwerking met arbeidszorg WOK en maatwerkbedrijf Sobo. De appels worden verdeeld en verwerkt door het Flavour distributieplatform en zo komt de oogst terecht bij kansengroepen", zegt schepen Mercedes Van Volcem.
...

"Het plukken gebeurt in samenwerking met arbeidszorg WOK en maatwerkbedrijf Sobo. De appels worden verdeeld en verwerkt door het Flavour distributieplatform en zo komt de oogst terecht bij kansengroepen", zegt schepen Mercedes Van Volcem.De Stad Brugge beschikt op haar openbaar domein over een ruim patrimonium aan boomgaarden. "Het gaat hoofdzakelijk over hoogstamfruit en in beperkte mate over leifruit. Het fruit is vooral appel, en daarnaast in mindere mate peer, walnoot, pruim, en andere. De boomgaarden betreffen zowel oude als recent aangeplante boomgaarden", vervolgt de schepen van Openbaar Domein. De cluster Openbaar Domein gebruikt een deel van het fruit voor haar educatieve werking en stelt een deel ter beschikking van de Brugse burger in het kader van een jaarlijkse publieke fruitpluk. "Dat was afgelopen zondag in Beisbroek een ongelofelijk succes met maar liefst 1.500 aanwezigen verspreid over de volledige dag. Een niet onbelangrijk deel van dit fruit wordt niet geoogst en dit kan dus beschouwd worden als voedselverlies. Nochtans zou dit fruit sociaal kwetsbare personen kunnen helpen. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief fruit is een pluspunt voor organisaties die werken met kansengroepen. Daarom voorzien we deze plukmomenten waarbij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt het fruit kunnen plukken. Hiervoor werken we samen met arbeidszorg WOK en maatwerkbedrijf SOBO", benadrukt de Brugse schepen Van Volcem.Schepen van Sociale Tewerkstelling Pablo Annys stelt: "De oogst van de appelen is zeer welkom bij onze partners van het Flavour netwerk, ons voedseldistributie platform in Brugge. We zullen vooreerst appelmoes maken en verdelen. Daarnaast zullen we de appelen ook aanbieden aan organisaties die zorgen voor de meest kwetsbaren in Brugge. "Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet wil de voedselverspilling in Brugge drastisch verminderen: "Ons voedsel is geen afval. Met het project Flavour verzamelen, verwerken en herverdelen we voedseloverschotten, met aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kortom: we streven naar bedrijfsmodellen waar ecologische en sociale impact hand in hand gaan. Het fruit dat we deze week plukken zullen we via ons voedseldistributieplatform verdelen en verwerken tot (h)eerlijke appelmoes en sap. Een duidelijke win-win situatie: minder voedselverlies, minder CO2-uitstoot en meer voedsel om te verdelen aan wie het nodig heeft."De Stad is gestart met het oogsten van 100 appelbomen in de boomgaarden van Oud-Sint Jan, Beisbroek en Chartreuzinnen, Hoeve de Grendel, de Vaartstraat (Handboogstraat) en Sportpark Tempelhof. Na de pluk verdeelt het Flavour distributieplatform de eetappels aan de deelnemende organisaties. De appels die dan over blijven, worden verwerkt als appelsap of appelmoes. De verwerking als appelmoes gebeurt dan in samenwerking met De Kaba en Sobo.