Brugge maakt ruimte en laat inwoners meedenken

Stefan Vankerkhoven

Het stadsbestuur wil de Bruggelingen creatief mee laten denken over een slimmer en zuiniger ruimtegebruik. Tijdens de ‘Week van de Ruimte’ van 11 tot en met 18 september zal een groep fietsers zes stadsbeelden naar de burgers brengen, in de hoop dat de Bruggeling debatteert over nieuwe ruimtelijke uitdagingen. Dit alles moet eind 2017 uitmonden in een nieuw ruimtelijk beleidsplan.

Burgemeester Renaat Landuyt en urbanisatieschepen Franky Demon stelden hun plannen deze middag niet toevallig voor in het Urb Egg café nabij de Gentpoort, dat op 12 september zijn deuren sluit. Deze beleidsvisie sluit immers nauwgezet aan bij de ideeën van de Brugse Triënnale en de Toekomst van Brugge : de bevolking mee laten denken over hoe de stad er in de toekomst best uitziet.

Uitdagingen

Het huidig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2006 en is aan herziening toe. “We staan voor heel wat nieuwe ruimtelijke uitdagingen. We moeten zuiniger en slimmer omgaan met ons ruimtegebruik. We staan voor de uitdaging om kwalitatieve ruimte vrij te maken voor bijkomende woningen, economie, recreatie en cultuur, maar tegelijkertijd willen we onze open ruimte versterken en deze klimaatadaptief inrichten”, stelt Franky Demon.

Bijgevolg werkt het stadsbestuur aan een nieuw document dat door iedereen gedragen en gedeeld wordt. “Om een wervend en strategisch plan te maken, werken we aan een stadsverhaal met zes stadsbeelden. We stappen af van vroegere visies waarbij elke ruimte één functie toegewezen kreeg : ofwel wonen, ofwel werken, ofwel groen. Zo’n sectoraal beleid gaat niet zuinig om met ruimte en zorgt evenmin voor kwaliteit. een stad is een ruimte waar alles samenkomt en dat we niet scheiden : in een stad woon je, werk je en ontspan je op een zo kort mogelijker afstand, als het kan zelfs op één plek.”

Stad aan zee

Bijgevolg wordt er volgens Renaat Landuyt thematisch gewerkt : “Zes thema’s die verstaanbaar en belangrijk zijn voor de Bruggeling. De eerste, die mij nauw aan het hart ligt, is de veerkrachtige stad aan zee. We plannen nieuwe ontwikkelingen naar zee, omdat onze relatie met de haven en de kust belangrijk is. Concreet zetten we in op een snelle openbaar vervoer verbinding tussen Brugge en Zeebrugge, die aantakt op de kusttram. Lange deze verbinding moeten de komende jaren heel wat nieuwe projecten uit de grond rijzen. Denk maar aan woonontwikkeling op Sint-Pieters en een recreatiepool van de Sint-Pietersplas tot aan het nieuwe voetbalstadion.”

De andere thema’s zijn de vertuinde stad (ruimte om te bloeien), de solidaire stad (ruimte om te delen), de productieve stad (ruimte om te maken – tewerkstelling), de ontspannen stad (ruimte om te bewegen) en de romantische stad (ruimte om te verleiden, toerisme in het Unesco werelderfgoed). Om het plan tot stand te brengen stelde de stad een projectteam met drie gespecialiseerde bureaus samen : AWB, Maat-ontwerpers en Voorland, die expertise hebben in trajectbegeleiding, ontwerpend onderzoek en planningsinstrumenten.

Grappig filmpje

Via een grappig filmpje, met acteur Piet De Praitere, bekend van de serie Bevergem, waarin aangetoond wordt dat Brugge onderwerp is van veel denkwerk, wordt het plan gelanceerd. Er wordt ook voortgewerkt op de ideeën die de Toekomst van Brugge opleverde. Tijdens de week van de ruimte zullen een groep fietsers en een verteller op diverse plekken en evenementen neerstrijken om de stadsbeelden naar de burger te brengen. Ze informeren en gaan in debat met de Bruggelingen. Op zondag 18 september kan iedereen de themaroute Brugge maakt ruimte fietsen op Kroenkelen. Er zijn ook drie stadsdebatten op 12 september, 13 oktober en 15 november met experten en beleidsmakers.

(SVK – Foto BP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.