Jaarlijks maakt de Brugse politie 13.000 dossiers op voor het gebruik van het openbaar domein door aannemers. Bij gevelwerken, een verhuis of verbouwingen palmen aannemers vaak een stukje van de openbare weg, parkerplaatsen of voetpaden in. Daarvoor moeten zij een vergunning aanvragen.
...

Jaarlijks maakt de Brugse politie 13.000 dossiers op voor het gebruik van het openbaar domein door aannemers. Bij gevelwerken, een verhuis of verbouwingen palmen aannemers vaak een stukje van de openbare weg, parkerplaatsen of voetpaden in. Daarvoor moeten zij een vergunning aanvragen.Tot voor kort moest de politie een papieren dossier opmaken. Met het platform EagleBe is die papiermolen voorgoed verleden tijd. De lancering van het digitaal platform gaat ook gepaard met tariefaanpassingen. Vele aannemers klaagden over de zware tarieven in de Brugse binnenstad.Volgens burgemeester Dirk De fauw verlagen de tarieven voor het historisch stadscentrum nu met 30%. Enkele voorbeelden. Wie voor werken tien dagen de openbare weg moest gebruiken, betaalde vroeger 165 euro per 10 m². Nu wordt dit 116 euro. Voor een maand daalt het het tarief van 690 naar 466 euro, voor zeven maanden van 1590 naar 1116 euro.De discrepantie tussen Brugse binnenstad en randgemeenten wordt deels weggewerkt. "Vroeger moesten aannemers in de Brugse rand slechts 20 euro administratieve kosten betalen, nu wordt er langs de ontsluitings- en verbindingswegen een tarief aangerekend, de helft van hetgeen in het stadscentrum opgehoest moet worden. De bedoeling is om langs die drukke invalswegen de duurtijd van de werken te drukken. In woonstraten in de rand, zonder veel verkeer, blijft de vergunning gratis, met uitzondering van de administratieve kosten", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Hij benadrukt dat de eerste twee dagen gratis blijven.Om conflicten tussen verschillende werven te vermijden, worden alle vergunningen op de website www.hinderinkaart.be geplaatst en gevisualiseerd. Alle burgers kunnen via de website van de stad Brugge de nieuwe tarieven bekijken. "Het gebeurt wel eens dat aannemers teveel kosten voor het gebruik van het openbaar domein doorrekenen aan hun klanten, zeker als zij lopende vergunningen hebben voor het plaatsen van bijvoorbeeld containers", aldus de lokale politie. Dus: altijd waakzaam blijven!