Volgens oppositieraadslid Pol Van Den Driessche slaagde cultuurschepen Nico Blontrock er in anderhalf jaar tijd in om drie stadsmusea te sluiten: "Het Gentpoort-, het Gezelle- en nu het Archeologiemuseum. Een echte topschutter, zou men ironisch kunnen opmerken. Ware het niet zo triest."
...

Volgens oppositieraadslid Pol Van Den Driessche slaagde cultuurschepen Nico Blontrock er in anderhalf jaar tijd in om drie stadsmusea te sluiten: "Het Gentpoort-, het Gezelle- en nu het Archeologiemuseum. Een echte topschutter, zou men ironisch kunnen opmerken. Ware het niet zo triest.""Het mooie museum in de Mariastraat was de voorbije maanden gesloten, een gevolg van de corona-epidemie. Dat klonk redelijk en kon dus worden uitgelegd. Maar dat deze 'tijdelijke' sluiting - zoals nog steeds op de website staat - nu voor altijd op slot gaat: dit is onverstandig."Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) reageerde gevat en cynisch: "Ik zal nog een vierde keer scoren, want in 2022 zullen wij het Sint-Janshospitaal aanpakken en een nieuwe boost geven. Blijkbaar snapt u het niet: de Musea Brugge streven naar kwaliteit. Als die kwaliteit niet kan gegarandeerd worden, grijpen we in.""De houdbaarheid van het oude Archeologiemuseum was na zestien jaar verstreken. U moet eens de negatieve commentaren op TripAdvisor lezen. Daarom worden de presentatie en de educatieve werking tijdelijk voortgezet in het Gruuthusemuseum. Jawel tijdelijk, want in de volgende legislatuur willen we een nieuw Archeologiemuseum realiseren, met meer variatie en een betere toegankelijkheid. De huidige locatie is niet toegankelijk voor bezoekers met een beperking. Die site wordt de nieuwe administratieve hub voor de musea. Dat is een jarenoude wens van ons personeel."