Brugge kampt met steeds meer wildplassers en sluikstorters

Stefan Vankerkhoven

Dat blijkt uit het jaarrapport van de stedelijke preventiedienst.

De stedelijke preventiedienst heeft zijn jaarrapport klaar over de gemeentelijke administratieve sancties tegen wildplassers, sluikstorters, hondenpoep en niet vergunde nachtwinkels die het sluitingsuur niet respecteren. In 2016 ontvingen de sanctionerende ambtenaren 527 bestuurlijke verslagen. 68% daarvan is afkomstig van de lokale politie, 29% van gemeentelijke ambtenaren en 3% van de spoorwegpolitie. Ter vergelijking : in 2015 waren er 360 vaststellingen. De inbreuken zijn in 2016 dus gestegen met 46%. In 2014 waren er 321 vaststellingen, in 2013 342 vaststellingen, in 2012 446 vaststellingen en in 2011 (gestart in juni) 210 vaststellingen.

Extra toezicht door lokale politie

De stijging situeert zich vooral in wildplasdossiers. In 2016 waren dit er 340 of een aandeel van 65 procent. In 2015 ging het nog over 203 dossiers. De belangrijkste reden voor deze stijging is volgens burgemeester Renaat Landuyt dat de lokale politie extra toezicht heeft gehouden tijdens de patrouilles weekendoverlast in de binnenstad en dat er bijgevolg ook meer vaststellingen plaatsvonden.

Ook met betrekking tot de afvaldossiers zien we een lichte stijging. Van 136 in 2015 naar 171 of een aandeel van 32 procent in 2016. Hierbij is de meest voorkomende subcategorie een inbreuk op de afvalkalender, nl. het foutief aanbieden van vuilniszakken (111 feiten). Andere categorieën zijn sluikstorten in (3) en naast (11) afvalrecipiënten, sluikstorten in de openbare ruimte (27) en het lozen van afvalwater (7). Andere inbreuken met een beperkt aandeel zijn hondenpoep (4), onkruid (3), voederen van dieren op het openbaar domein (3) en aanklampen (5) waarin we zien dat het aantal vaststellingen ongeveer gelijk gebleven is als in 2015.

(SVK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.