De Brugse centrummanager Ilse Snick moest normaal gezien tegen september een actieplan opmaken voor de Brugse handel en horeca. Omwille van de coronacrisis wordt dit plan nu versneld uitgerold. Want het stadsbestuur beseft meer dan ooit dat winkels en horecazaken van levensbelang zijn voor de tewerkstelling en de welvaart van de Bruggelingen. "Die zorgen voor werk voor 11.000 mensen: 6.000 in de retail en 5.000 in de horeca", zegt schepen voor Werk en Ondernemen Pablo Annys
...

De Brugse centrummanager Ilse Snick moest normaal gezien tegen september een actieplan opmaken voor de Brugse handel en horeca. Omwille van de coronacrisis wordt dit plan nu versneld uitgerold. Want het stadsbestuur beseft meer dan ooit dat winkels en horecazaken van levensbelang zijn voor de tewerkstelling en de welvaart van de Bruggelingen. "Die zorgen voor werk voor 11.000 mensen: 6.000 in de retail en 5.000 in de horeca", zegt schepen voor Werk en Ondernemen Pablo Annys"De Brugse retail staat nochtans onder druk", beseft ook Pablo Annys. "De toenemende impact van online shoppen, de verschraling van het winkelaanbod in de Brugse binnenstad en de stijgende leegstand hebben een nefaste invloed. Van zodra fun shoppen na de coronacrisis weer toegelaten is, willen we een winkelkern creëren waar mensen hun tijd willen besteden: een place to be en niet louter een place to buy."Voor de uitvoering van dat plan werkt centrummanager Ilse Snick niet alleen nauw samen met stadsdiensten als ruimtelijke ordening, openbaar domein, citymarketing en toerisme, maar wil zij ook de verschillende handelskringen, Unizo, Horeca Brugge en de hotels verenigen tot een sterke retailcommuniy.Urbanisatieschepen Franky Demon werkt aan een nieuwe gemeentelijke verordening die duidelijk afbakent wat wel nog toegelaten wordt in elke straat van de Brugse binnenstad: "Zo willen we een kernwinkelgebied creëren. In de toekomst zal voor elke handelsstraat bepaald worden hoeveel horeca en hoeveel winkels er toegelaten worden. Zo zorgen we voor een verdichting van de winkelconcentratie en vermijden we lege plekken. Of straten vol cafés en zonder winkels."Ook in Brugge is de leegstand het voorbije jaar gestegen, al ligt die met slechts 6,8% nog ver onder het landelijk gemiddelde van 10,3%. Eind 2019 stonden 214 van de 3.169 winkelpanden leeg. "Deze cijfers staan los van corona, we vrezen de komende maanden voor nog een gevoelige stijging van de leegstand door faillissementen", bekent burgemeester Dirk De fauw.Naast het aanpakken van die leegstand en het creëren van een sterke retailcommunity focust Ilse Snick zich de komende jaren op meer beleving bij het shoppen en marketing van Brugge als winkelstad. "De winkelpromotie zal zich niet alleen richten tot de Bruggelignen, maar ook tot de 300.000 inwoners uit de omliggende steden en gemeenten. Brugge wil zich verkopen als vernieuwende shoppingstad", aldus Pablo Annys.Om Brugge aantrekkelijker te maken wil schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem verder inzetten op de heraanleg van pleinen en straten: "Er zal meer dan ooit aandacht zijn vor de netheid, vuilbakken, openbaar groen, publieke toiletten en shoppingcomfort. Meer groen in de propere winkelstraten is een meerwaarde. We onderzoeken ook de mogelijkheid om lockers voor shoppers te installeren in het Zilverpand. En aan alle Brugse bruggen komen er opnieuw bloembakken."Concreet bevat het retail & horecaplan van de stad Brugge, waarvoor gespreid over vijf jaar 3 miljoen euro wordt vrijgemaakt, dertig actiepunten. Die bevatten onder meer een verhoging van de leegstandstaks, de organsiatie van eigen shopping events, het revitaliseren van de koopzondagen, de vernieuwing van de kerstverlichting, marketingcampagnes, een shoppingmagazine, Brugse cadeaubonnen, smart parkeren, het promoten van buurtwinkels in de rand en een uitbeiding van het experiment The Box voor jonge starters. De Stad wil een handelspand huren in de Smedenstraat, waar jonge starters hun ding kunnen doen."Het eerste uur ondergronds parkeren in 't Zand is nu al gratis. We onderhandelen met Napark over kortingen voor de relance van het handlesleven. Vanaf juni worden de werken aan de uitbreiding van de parking 't Zand hervat. Die zal de grootse ondergrondse parking van het land worden", aldus burgemeester Dirk De fauw.