"Oef!" UGent-professor Guido Vanden Berghe, zelf een uitgeweken Bruggeling en de curator van de tentoonstelling die op 28 augustus zijn deuren opent, slaakt een zucht van opluchting. Eventjes leek het erop dat het pronkstuk van de expo nooit het stadsarchief zou bereiken. De Universiteit van Leiden eiste dat een wetenschappelijk medewerker het transport van een anoniem 17de-eeuws schilderij, dat Simon Stevin voorstelt, zou begeleiden. Maar omwille van corona mag het universiteitspersoneel Nederland niet uit. "Er is nu overeengekomen dat iemand van Musea Brugge naar Leiden gaat om het transport te superviseren", zegt Guido Vanden Berghe.
...

"Oef!" UGent-professor Guido Vanden Berghe, zelf een uitgeweken Bruggeling en de curator van de tentoonstelling die op 28 augustus zijn deuren opent, slaakt een zucht van opluchting. Eventjes leek het erop dat het pronkstuk van de expo nooit het stadsarchief zou bereiken. De Universiteit van Leiden eiste dat een wetenschappelijk medewerker het transport van een anoniem 17de-eeuws schilderij, dat Simon Stevin voorstelt, zou begeleiden. Maar omwille van corona mag het universiteitspersoneel Nederland niet uit. "Er is nu overeengekomen dat iemand van Musea Brugge naar Leiden gaat om het transport te superviseren", zegt Guido Vanden Berghe.Dankzij dit geschilderd portret kennen wij het geboortejaar van de Brugse wetenschapper 1548. "Er is zeer weinig geweten over de Brugse jaren van Simon Stevin", bekent Guido Vanden Berghe (74), een kernfysicus, die van 1981 tot 2010 professor informatica en numerieke wiskunde was aan de Gentse Universiteit was. Zijn passie voor Stevin deed hij op, toen hij een Indiaas fysicus in 1997 in Brugge rondleidde en die hem uitdaagde om een voordracht te geven over een Brugs wetenschapper, als hij later dat jaar India zou bezoeken."Het enige dat we met zekerheid weten is dat Simon Stevin een bastaardzoon was", zegt de curator van de expo. "Zijn vader was Antoon Stevin, een kunstenaar, de zoon van de burgemeester van Veurne, maar het zwarte schaap van die familie. Hij is in Brugge gepasseerd en heeft een welstellende dame zwanger gemaakt. Stevins moeder was later de echtgenote van de rijke zijdehandelaar Joost Sayon en had nog bastaardkinderen, verwekt door de Brugse burgemeester De Caron. Stevin is opgevoed door zijn stiefvader en werd ook, met een lijfrente, financieel ondersteund door zijn Veurnse familie. Hij woonde vermoedelijk bij zijn moeder in de Hoogstraat, op de hoek met de Boomgaardstraat.""Hij heeft een tijdje als boekhouder voor de belastingdienst van het Brugse Vrije gewerkt. Vermoedelijk heeft hij een universitaire opleiding gevolgd in Douai, maar in 1581 emigreerde hij naar Leiden. Of hij echt een protestant was, weten we niet, maar hij had Calvinistische vrienden. De broer van zijn stiefvader Vincent Sayon werd burgemeester van Brugge, toen die stad een Calvinistische republiek was van 1577 tot 1584. 't Was de periode van de godsdienstoorlogen, ongeveer een derde van de Brugse bevolking is naar het Noorden gevluchten. Amsterdam en Leiden verdubbelden qua inwoners met vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden.""In Leiden schreef Simon Stevin zich drie jaar later aan de universiteit in. In die periode publiceerde hij tot drie boeken per jaar, wat mij doet vermoeden dat hij die ideeën al in Brugge op papier had staan. Zijn eerste boek uit 1581 ging over boekhouden, de daarop volgende over meet-kunde, algebra, fysica, intrestrekenen en logica. Hij noemde het Nederduits de meest geschikte taal om aan wetenschappen, te doen. Simon Stevin introduceerde begrippen als middellijn, driehoek, vierkant en zelfs het woord wiskunde.""Vanaf 1595 slaat zijn leven om en gaat hij in dienst bij Prins Maurits van Oranje. Hij wordt kwartiermeester in zijn leger en organiseert de kampementen tijdens de veldtochten. Steden worden versterkt op basis van Stevins plannen, hij ontwierp zelfs de Indonesische stad Jakarta op vraag van de Oost-Indische compagnie. Voor Prins Maurits bouwde hij een zeilwagen, zodat die ambassadeurs kon verstrooien op het strand van Scheveningen: op een boerenkar monteerde hij twee zeilen en een stuur. Die zeilwagen haalde, met 28 passagiers, een snelheid van 40 km per uur!""In 1612 kocht Simon Stevin een huis in Den Haag, dat hij met zijn mooie maar piepjonge bruid Katarina Craye betrok. Hij was 64, zij 18! Ze schonk hem nog vier kinderen", aldus Guido Vanden Berghe.Waarvoor moeten wij nu deze Bruggeling herinneren? Volgens Guido Vanden Berghe heeft Simon Stevin echt de wereld veranderd: "Ik geef u zes redenen. Hij introduceerde het cijfer na de komma en dus het decimaal stelsel. Zijn boek 'Het Tiende' werd in het Engels vertaald als 'The Dime' en lag aan de basis van de dollar. Hij schreef in het Nederduits en maakte dus van deze volkstaal een wetenschappelijke taal. Iedereen denkt bij versterkte steden aan de Franse bouwmeester Vauban, maar die haalde de mosterd bij Stevin.Hij ontwierp windmolens die water uit lagere gebieden konden 'malen' en dus natte gebieden ontwaterden. Daardoor stond Nederland niet onder water. Hij legde de basis voor het beroepsleger, met opleidingen in de winter. Voordien bestonden legers uit huurlingen die in de winter dorpen plunderden. In de fysica onderzocht hij de kracht van het water: hij bestudeerde hoe boten konden drijven en hoe watertorens huizen van drinkwater konden voorzien."De expo 'Simon Stevin van Brugghe. Hij veranderde de wereld' loopt van 28/8 tot 29/11 in het stadsarchief. Met boek van Uitgeverij Sterck & Devreese.