Brugge heeft nieuw masterplan voor stationsomgeving

Het Brugs stadsbestuur heeft een nieuw masterplan voor het project Nieuw Brugge in de omgeving van het station goedgekeurd. Projectontwikkelaar Group GL krijgt de opdracht om een levendige buurt te maken van die nieuwe woonwijk. Zo krijgt de stationsparking een groen dak.

© SVK

Het masterplan is volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) het resultaat van intensief overleg tussen de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening en de Group GL van Ghislain Lenaers uit het Limburgse Houthalen, die al de drie eerste fases van Nieuw Brugge, met flatgebouwen, het Huis van de Bruggeling, Radisson Blue en Ibis Hotel realiseerde.

Het plan werd ook meerdere keren afgetoetst bij de Unesco expertencommissie“, benadrukt Franky Demon, die op die manier wil vermijden dat een jarenlange procedureslag door actiegroepen het project zou vertragen en hypothekeren. “Vandaag wordt het station te vaak gezien als een eindpunt van de stad. We willen de stationsomgeving aantrekkelijker maken voor passanten, mensen moeten er ook willen vertoeven.”

Groen park

Een belangrijk element in het masterplan is het ontwerp van een groen park boven de bestaande stationsparking. “Het bovendek van de parking krijgt een groenzone, met stadsterras en waterpartij met centraal plein. Het is de bedoeling dat je van het stationsplein door deze groenzone kunt wandelen tot aan de site van Infrabel. Op het bovendek zullen er minder parkeerplaatsen zijn, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door extra ondergrondse parkeerplaatsen in de toekomstige kavels 4 en 5 van Nieuw Brugge.”

Brugge heeft nieuw masterplan voor stationsomgeving
© SVK

De twee, voorziene extra ‘blokken’ krijgen niet zozeer een woonfunctie, maar wel kantoren, erkende assistentiewoningen, een kinderdagverblijf en zelfs een klimzaal. “Door niet alleen flats te creëren maken we de site toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen. Nieuw Brugge moet een levendige buurt worden, ook met horeca en handelszaken”, aldus Franky Demon.

Fietsersbrug

Op termijn moet ook het lelijke zicht op het parkeergebouw vanaf de ring R30 en de stadsvesten verdwijnen. “Aan de rand van het parkeergebouw, ter hoogte van de Chantrellstraat, kan nieuwe bebouwing voorzien worden. Maar ook de kant die uitgeeft op het stationsplein moet mooier worden”, zegt de Brugse urbanisatieschepen.

Franky Demon wacht ook vol ongeduld op de plannen van de Vlaamse Regering om het verkeer ter hoogte van het stationsplein veiliger te maken: “Er komt een tunnel of een brug – vermoedelijk laatstgenoemde optie – voor de fietsers en de voetgangers. Maar er is ook nog nood aan een veiliger verbinding naar de studentencampus en de nieuwe VTI campus.”

Om het masterplan te realiseren moeten er nog enkele aanpassingen gebeuren aan de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Brugse schepen verwacht dat de Group GL nog dit jaar zijn plannen indient om een omgevingsvergunning te bemachtigen. Wellicht nog deze legislatuur zou een deel van het project moeten uitgevoerd zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.