Brugge heeft een nieuw masterplan klaar voor Sint-Pieters met publiek park

Zo zou de bedrijvenzone eruit zien.
Stefan Vankerkhoven

Het Brugs stadsbestuur heeft een masterplan klaar voor de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, waarin een nieuw stadspark, een stadion met tien oefenterreinen voor Cercle Brugge en een duurzame bedrijvenzone zijn ingeschreven. Opvallend: onteigening van landbouwgrond is niet meer nodig. Ondanks deze ‘groene’ plannen handhaaft vzw Groen haar bezwaren bij de Raad van State.

Tijdens het berek, de commissie voorafgaand aan de gemeenteraad, presenteerde topambtenaar Steve Demulder, de hoofdcoördinator van de stad Brugge, het resultaat van maandenlange besprekingen.

Die resulteerden enerzijds in een samenwerkingsovereenkomst met enkele private ontwikkelaars en anderzijds in een nieuw masterplan voor de gecontesteerde zone Blankenbergse Steenweg. Burgemeester Dirk De fauw legde deze week die samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Dwars

“Het masterplan is het resultaat van een intensieve onderhandelingsperiode en mijn poging om te proberen om met alle procederende partijen tot een minnelijke akkoord te komen. En met drie van de vier partijen is dit gelukt”, stelt Steve Demulder.

De overeenkomst met de projectontwikkelaars geldt tot eind 2030. In ruil hiervoor hebben zij hun beroep bij de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat er nog slechts één partij een beroep aantekent voor de Raad van State: vzw Groen blijft dwars liggen, ondanks pogingen tot compromis en een voorstel tot dading.

We garanderen dat meer dan de helft van de site groen blijft

“We hebben heel veel inspanningen gedaan om aan de bezorgdheden van de vzw tegemoet te komen. Zo garanderen we bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de 76 hectare groen blijft én dat de het bedrijventerrein als voorbeeldproject energiezuinig en duurzaam zal worden ingericht. Zo engageren de ontwikkelaars er zich bijvoorbeeld ook toe om de daken van de magazijnen zo’n 10 hectare aan zonnepanelen te voorzien”, vervolgt Steve Demulder.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt: “Als de vzw Groen zich akkoord verklaart, kan ze deel uitmaken van een klankbordgroep. In dat geval willen we een milieuraad oprichten en beloven we ook een beperkte footprint voor de Chartreuse in Sint-Michiels. Mijn deur blijft open voor nieuwe gesprekken, jammer dat de vzw Groen niet is ingegaan op onze uitnodigen tot overleg of een persoonlijke uitnodiging van omgevingsminister Zuhal Demir.”

Publiek park

Het nieuwe masterplan geldt voor de hele de site, dus voor de 30 hectare bedrijventerreinen en voor de 50 hectare stedelijk gebied. Beide zones werden als één geheel ontworpen, rekening houdend met alle opgelegde randvoorwaarden. Er wordt een voetbalstadion voor Cercle Brugge voorzien, met tien oefenvelden voor het jeugdvoetbal en een gelaagde parking die ook gebruikt zal worden met het naastgelegen bedrijventerrein.

Daarnaast is een nieuw publiek park van 12 hectare met waterpartijen en een fietsbrug ingetekend. Amper 25 hectare wordt bebouwd en 34 hectare wordt niet verhard.

Opvallend is dat de Stad niet meer tot onteigening van de landbouwgronden zal overgaan. In de plaats daarvan komt er een grondruil (7,4 hectare) en koopt Brugge de resterende gronden aan voor maximaal 5 miljoen euro. Bovendien belooft de stad om de ‘fly-over’, een brug over de expresweg als toegang tot de site, zelf aan te leggen. Stad en ontwikkelaars financieren samen de wegenwerken op het domein.

Het masterplan geeft volgens Steve Demulder de landbouwers, die met de ontwikkelaars meer dan tien jaar geleden al een optie tot verkoop van hun grond afsloten, duidelijkheid en rechtszekerheid.

Enkel Erik Ver Eecke van de vzw Groen blijft zich principieel verzetten. Hij wacht vol vertrouwen het arrest van de Raad van State af, gezien de auditeur zijn argumenten volgt.

Economische stilstand

“Als het arrest nadelig voor de stad uitvalt, zijn we opnieuw weg voor een jarenlange procedure. Dan moeten er nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen uitgetekend worden, met als basis dit masterplan. Vooral studiebureaus en advocaten zullen daar beter van worden. Voor de rest resulteert het in vertraging en economische stilstand.”

“Gelukkig zijn er met Cercle sluitende afspraken gemaakt, zodat de Vereniging ook bij een negatief arrest de garantie heeft dat het tijdelijk op Jan Breydel in het nieuwe Clubstadion mag spelen. Maar iedereen hoopt dat deze tijdelijke situatie zich niet hoeft voor te doen of dat de duur toch zo kort mogelijk is”, aldus Steve Demulder, die fijntjes meegeeft dat hij hoopt om voor zijn pensioen, in 2045, de realisatie van dit moeilijk dossier te kunnen beleven. Als slot van zijn presentatie citeerde hij Elvis Presley: “So close, yet so far…”

Patatten

Tijdens de gemeenteraad deze week verklaarde burgemeester Dirk De fauw dat hij nog altijd hoopt om met de vzw Groen tot een compromis te komen: “Maar blijkbaar wil Erik Ver Eecke dat er tussen de Sint-Pietersplas en de Blauwe Toren ten eeuwigen dage enkel patatten geteeld worden.”

We mogen niet investeren in meer beton, wel in meer vergroening

Volgens raadslid Raf Reuse (Groen) wordt eindelijk duidelijk dat dit dossier de Brugse belastingbetaler vele miljoenen zal kosten: “De stad moet 5 miljoen euro ophoesten voor de aankoop van de gronden. Daar is nog niet eens een nieuwe verbinding met de N31 Expresweg inbegrepen. We mogen niet investeren in nog meer beton, wel in vergroening. De beste oplossing is één stadion voor de twee ploegen op de Jan Breydelsite.”

Spelletje

Pascal Ennaert (Vooruit) noemde dit dossier vijftien jaren van gemiste, economische opportuniteiten: “Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd. Het is erg dat Groen de klok nu opnieuw wil terugdraaien.”

Chris Marain (Open VLD) vroeg zich af of de politieke partij Groen de leden van de vzw Groen niet kan overtuigen?”

Pol Van Den Driessche (N-VA) eiste duidelijkheid: “Steunt de partij Groen de procedure van de vzw Groen? Wie financiert dit?” Volgens Stefaan Sintobin (VB) scheppen ideologische fanatici er plezier in om vele jobs op het spel te zetten.

Open ruimte

Volgens Raf Reuse (Groen) zijn sommige Bruggelingen lid van beide groene verenigingen en huldigen ze dezelfde principes: “We zijn aparte vzw’s. Bedrijven en een stadion in Sint-Pieters staan haaks op het beleidsplan ‘open ruimte’.” Dirk De fauw (CD&V) reageerde: “U vergeet dat de plannen voor een bedrijventerrein in Sint-Pieters al van 1982 dateren!”

En Cercle Brugge? De Vereniging houdt het bij: “We zijn blij dat de Stad inspanningen voor ons stadion doet en wachten het arrest af.”

Bijlage 2 aan de overeenkomst – Inplantingsplan Blankenbergsesteenweg

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.