Brugge heeft 350 ton zout klaar voor strooirondes

De Brugse strooiploeg staat paraat. (foto gf)
Stefan Vankerkhoven

De eerste sneeuwvlokken zijn al in de Ardennen gevallen, de stad Brugge bereidt de komende winter voor. Het coördinatieplan gladheidsbestrijding werd verder gefinetuned en begin deze week door het stadsbestuur goed gekeurd. “ Opnieuw worden tientallen medewerkers van de dienst Openbaar Domein in een beurtrol ingeschakeld in een wachtdienst om 24/7 de 11 strooirondes op wegen en fietspaden uit te voeren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het coördinatieplan bundelt de afspraken om tijdens de wintermaanden de rijbaan, fietspaden, plein, voetpaden sneeuw- en ijsvrij te houden. “Dit jaar neemt de Stad het bijkomend strooien op van de omgeving van het nieuwe beurs- en congrescentrum en de omgeving van WZC De Zeven Torentjes, maar ook het fietstraject van de Noorweegse Kaai tot aan gemeentegrens Damme werd in het nieuwe strooiplan opgenomen. Met een aanwezige startvoorraad van 350 ton strooizout en een extra gereserveerde 1.750 ton zout bij onze leveranciers, zijn we klaar voor komende winterperiode”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Veilig de weg op

De gladheidsbestrijding gebeurt door verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Het strooiplan is dan ook zo georganiseerd dat volgende wegen in het strooiplan zijn opgenomen: belangrijke invalswegen en ring, belangrijke verbindingswegen, trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn en omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

“Ook dit jaar is er een belangrijke rol weg gelegd voor alle Bruggelingen in de gladheidbestrijding. Zij hebben de taak om het eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden. Hoe dit best gebeurt vind je op de stedelijke website www.brugge.be/gladheid”, aldus Mercedes Van Volcem.

Strooiplan

“Om het strooiplan uit te voeren schakelen we 11 ploegen in die 24 op 24u stand-by staan. Onze aandacht wordt daarbij netjes verdeeld over rijbaan en fietspaden, maar er gaat ook heel wat aandacht naar de vele bruggen die onze stad rijk is. De temperatuur van bruggen gaat tijdens de nacht veel eerder in negatief dan een gewoon wegdek. Als op dat moment ook condensvorming ontstaat, worden bruggen al vlug zeer glad. De bruggen worden dan ook tijdens winterperiodes 2 tot 3 keer meer bestrooid dan andere wegdelen”, vervolgt de schepen.

De verantwoordelijken volgen hier voor nauw gezet de meteo-berichten op. Een zo accuraat mogelijke weersverwachting is erg belangrijk om een goede planning te maken voor de gladheidsbestrijding. Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner die de voorspellingen continu bijstuurt op basis van de meest recente databronnen waarover het beschikt.

Die bronnen bestaan enerzijds uit een combinatie van verschillende weermodellen, anderzijds uit een set van actuele waarnemingen en historische gegevens. Al deze informatie komt samen in een grote database die de basis vormt voor de weersverwachting. Die database bevat dus alle informatie betreffende de temperatuur, neerslag, hoeveelheid bewolking….

Om de weersverwachting te vertalen naar de verwachte wegdektemperatuur, wordt deze informatie in een zogenaamd ‘wegdekmodel’ gestopt. Dit complexe model bepaalt de temperatuur van het wegdek op basis van de verschillende elementen zoals hierboven genoemd.

Klachten?

Bij meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan iedereen terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren bij de lokale politie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.