De Stad Brugge koopt dit domein voor 2,3 miljoen euro van De Lijn. Volgens schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem ligt de site op een strategische plaats, op enkele honderden meters van de historische binnenstad en pal in de dichtbebouwde deelgemeente Assebroek.
...

De Stad Brugge koopt dit domein voor 2,3 miljoen euro van De Lijn. Volgens schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem ligt de site op een strategische plaats, op enkele honderden meters van de historische binnenstad en pal in de dichtbebouwde deelgemeente Assebroek."Aanvankelijk voorzag De Lijn op deze plek een woonproject, maar het stadsbestuur wou in die buurt niet nog extrta bebouwing", stelt Mercedes Van Volcem. "We verkozen een zone waar beton plaats maakt voor groen en woonondersteunende functies. Assebroek is al de dichtst bevolkte deelgemeente, waar de nood aan groene, open ruimte én aan bespeelbare publieke ruimte groot is. Bijgevolg kozen we voor natuur en recreatie. De dichtste omwonenen krijgen er tegen 2024 een groen, publiek domein bij. Met onze keuze om de oude bussenstelplaats in te richten als park 'De Lijn' willen we de kwaliteitsvolle publieke ruimtes in de stad verder uitbouwen."Om dit project vooruit te doen gaan keurde het college van burgemeester en schepenen deze week een startnota goed, met daarin een aantal principes. Mercedes Van Volcem legt uit: "Naast de parkfunctie blijft de grote hal behouden, omdat delen ervan erfgoedwaarde hebben. Die hal krijgt een bestemming voor urban sports en kan ook door de omwonenden gebruikt worden. Ook het oude tramhuis blijft bewaard en kan een buurtfunctie krijgen of een ondersteunende rol bieden aan het park."De site wordt een groene long in het centrum van Assebroek. Volgens Mercedes Van Volcem zal het ombouwen van een versteende vlakte tot een stedelijke oase ademruimte geven aan de dichtbevolkte deelgemeente: "De voorziene grasvlakte leent zich tot polyvalent gebruik. De speelse inbreng van tientallen stoeltjes en leuk stadsmeubilair zal zorgen voor een gemeenschappelijk gebruik van de ruimte. Grote picknickbanken dienen als centrale ontmoetingsplaatsen met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van personen met een handicap, jonge ouders en ouderen."Volgens burgemeester Dirk De fauw zal bij de transformatie van deze slordige site tot een propere en aangename parkomgeving rekening gehouden worden met de geschiedenis van deze plek: "Enkele gebouwen hebben een belangrijke historische waarde en bieden de ideale locatie voor recreatieve en publiek toegankelijke activiteiten die het park levendig en dynamisch zullen maken. We willen ook een fietsdoorsteek realiseren, die aansluit om de omliggende fietsverbindingen en trage wegen. De grote lijnen zijn getekend, maar we zullen uiteraard voor de verdere uitwerking van dit project nog terugkoppelen met de buurt. De stad zal ook een subsidiedossier indienen bij Vlaams minister Demir voor de realisatie van groen in een woongebied en bij minister Somers voor de verbetering van de sociale cohesie en de duurzamheid."Voor sportschepen Franky Demon is deze site een karaktervol stukje industrieel erfgoed dat getuigt van het tramverleden van Brugge en ommeland : "Bijgevolg worden de meest waardevolle loodsen passend herbestemd voor urban sports. Dat zijn sporten die niet in traditionele sportcentra onder te brengen zijn.""Er is vaak een subcultuur aan gekoppeld. Het gaat om free running, boulderen, inline hockey, bmx en urban dance. Stuk voor stuk sporten of bewseegvormen die perfect gedijen in een eerder industriële setting. De urban sportsruimte kan een dynamisch onderdeel worden van een lokale ontmoetingsplek in Assebroek, waarbij ook het park kan aangewend worden als ruimte voor sport, spel en ontmoeiting."