Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) moest het ruiterlijk toegeven: "Eind 2020 zal de rekening wellicht nooit zo slecht zijn. Nog nooit hebben we plotse uitgaven gehad van die aard en nog nooit was Brugge zo stil en dood als tijdens de Middeleeuwen, Bruges la morte."
...

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) moest het ruiterlijk toegeven: "Eind 2020 zal de rekening wellicht nooit zo slecht zijn. Nog nooit hebben we plotse uitgaven gehad van die aard en nog nooit was Brugge zo stil en dood als tijdens de Middeleeuwen, Bruges la morte."Concreet heeft Brugge sedert het begin van de coronacrisis 7,24 miljoen euro extra uitgegeven voor sociale maatregelen en de relance van het toerisme. Daar tegenover staan 9,15 miljoen euro minder inkomsten door onder andere minder bezoekers aan Brugge. "Tegen het einde van het jaar zullen die mindere inkomsten oplopen tot 13,71 miljoen euro. Ook al hopen we met Wintergloed en de Kerstmarkt op een beter, laatste kwartaal", aldus Mercedes Van Volcem. Zo boeken de Brugse musea 4 miljoen euro minder inkomsten en de bootjes 1,5 miljoen euro minder tickets. Het bovengronds parkeren daalt met 2,75 miljoen euro, het ondergronds parkeren met 1,31 miljoen euro."De stad zal wellicht voor 25 miljoen euro getroffen worden door corona", evalueert Mercedes Van Volcem. Ondanks die verliezen wil het stadsbestuur 6,6 miljoen euro aan bijkomende steunmaatregelen nemen. Bovendien blijft het de ambitie om veel te investeren. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen tot 354 miljoen euro t.o.v. 306 miljoen (+16%) in het initieel meerjarenplan.Deze stijging is volgens de financiënchepen voor het grootste stuk te verklaren door de niet uitgevoerde investeringen uit 2019 die werden overgedragen naar 2020 en de leasings openbare verlichting en zwembaden die werden ingeschreven. "Helaas zullen we de verbouwing van de Biekorf moeten vertragen", aldus Mercedes Van Volcem. Ze wijst erop dat de Stad bijkomend een tussenkomst van 104,5 miljoen euro voorziet in het verlies van het OCMW. Deze legislatuur gaat er 255,8 miljoen euro in totaal naar de OCMW-groep. "Maar Brugge blijft financiel gezond, we moeten geen nieuwe leningen inschrijven."Dat de coronacrisis voor Brugge leidt tot meer uitgaven en minder inkomsten, kan ook bij de politieke oppositie op begrip rekenen. Maar raadslid Geert Vantieghem (N-VA) pleit voor meer zuinigheid: "We geven elk boekjaar meer uit dan we ontvangen!" Net als Stefaan Sintobin (VB) vindt hij het ongehoord dat Brugge twintig jaar lang à rato van 800.000 euro per jaar het Huis van de Bruggeling aan het station huurt. Hij pleit voor een grondige studie om de stadsdiensten te herbergen in het huidig woonzorgcentrum Minnewater.Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is dit te duur, die operatie zou Brugge 8 miljoen euro kosten, maar Geert Vantieghem noemt vier pagina's literatuur geen grondige studie. Hij hekelt ook het feit dat het stadsbestuur deze legislatuur voor 33 miljoen euro aan stadspatrimonium verkoopt: "Dat is de beste truc om je cijfers op te smukken...."Raf Reuse (Groen) vindt dat Brugge lessen moet trekken uit de coronacrisis: "De roep om meer groen wordt alsmaar luider en de hele binnenstad moet uitgeroepen worden tot fietszone, er zijn hiervoor geen wettelijke barrières meer. De ouderenzorg moet kleinschaliger en buurtgerichter worden. Daarom zijn we geen voorstander van een nieuw groot woonzorgcentrum inde Sint-Pietersmolenwijk."Het verbaast Yves Buyse (VB) dat er in het meerjarenplan niks staat vermeld over een nieuwe brandweerkazerne, die nochtans deze legislatuur dient gerealiseerd te worden. "Brugge zal de grond aankopen en dan aan marktprijs verhuren aan de brandweerzone, die zelf een nieuwe kazerne zal bouwen. We zoeken een geschikte locatie langs de Louis Coiseaukaai, nabij het politiehuis. Voor de aankoop van die gronden kunnen we gebruik maken van ons spaarpotje dat voorzien is voor strategische aankopen", aldus burgemeester Dirk De fauw.