De telkens populairder wordende Sint-Amandsstraat heeft er een nieuwe horecazaak bij. In het kelderpand waar tot voor een tweetal jaar de Iers-Britse pub van Drew Charlton gevestigd was, opende de nieuwe bar 'Barlow' de deuren. De zaak wordt uitgebaat door de broers Tijl (20) en Adam (24) De Cock. De broers zijn de zonen van Hans De Cock, die jarenlang actief was in de sector van flipperkasten, bingo's en andere caféspelen.
...