Oud-burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) kondigde de nieuwe ferrylijn al aan in oktober 2017, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de toen beloofde startdatum van 1 maart 2018 ligt ondertussen bijna een jaar achter ons en nog zijn de contracten tussen de havens van Ramsgate en Oostende niet ondertekend. Meer zelfs: ook al zijn er werken aan de gang, de haven van Ramsgate is niet klaar om ferryschepen te ontvangen, zo vertelde havenschepen Beverly Martin deze week aan de BBC. En dat terwijl de Britse overheid nu plots haast maakt. Als het Brexit-akkoord met de Europese Unie niet goedgekeurd raakt, komt er op 29 maart een harde Brexit, met strenge douanecontroles en een verkeerschaos in Dover tot gevolg. Er is al sprake van files tot liefst zes dagen en dus ellenlange rijen vrachtwagens. Daar willen de Britten zich nu te elfder ure op voorbereiden. Onder meer met een subsidie voor Seaborne Freight, de maatschappij die al meer dan een jaar zegt te werken aan de nieuwe ferrylijn naar Oostende.
...

Oud-burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) kondigde de nieuwe ferrylijn al aan in oktober 2017, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de toen beloofde startdatum van 1 maart 2018 ligt ondertussen bijna een jaar achter ons en nog zijn de contracten tussen de havens van Ramsgate en Oostende niet ondertekend. Meer zelfs: ook al zijn er werken aan de gang, de haven van Ramsgate is niet klaar om ferryschepen te ontvangen, zo vertelde havenschepen Beverly Martin deze week aan de BBC. En dat terwijl de Britse overheid nu plots haast maakt. Als het Brexit-akkoord met de Europese Unie niet goedgekeurd raakt, komt er op 29 maart een harde Brexit, met strenge douanecontroles en een verkeerschaos in Dover tot gevolg. Er is al sprake van files tot liefst zes dagen en dus ellenlange rijen vrachtwagens. Daar willen de Britten zich nu te elfder ure op voorbereiden. Onder meer met een subsidie voor Seaborne Freight, de maatschappij die al meer dan een jaar zegt te werken aan de nieuwe ferrylijn naar Oostende. De Britse pers laat zich eerder schamper uit over de volledig nieuwe rederij en ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft twijfels. "Seaborne Freight verlegt altijd maar de deadline om tegemoet te komen aan onze basisvereiste: financiële garanties. Als het bedrijf over de kop gaat, zitten wij in Oostende met de niet altijd makkelijke gevolgen. Ik laat mijn stad bovendien niet overspoelen door transmigranten zonder garanties voor de haven en de veiligheid. Die wil ik niet verkwanselen voor een bord linzensoep. Havenschepen Charlotte Verkeyn en ikzelf gaan volgende week naar Ramsgate. We trekken een dag uit om te praten met de mensen van Seaborne Freight, maar ook met de plaatselijke overheid en de havenverantwoordelijken.""Een en ander neemt niet weg dat ikzelf en de coalitiepartners positief staan tegenover een ferryverbinding. We zien ook wel de opportuniteit door de Brexit", zegt Tommelein. "Maar het stoort me mateloos dat ze al meer dan een jaar beweren dat alles heel snel in orde zal zijn, terwijl er op het terrein niets gebeurt. En dat ligt niet aan Oostende! Het komt door Seaborne zelf. De maatschappij schuift de deadlines altijd maar voor zich uit. Ik wil onze stad niet in een avontuur storten waarvan we niet weten waar het eindigt."De nieuwe Oostendse burgervader uitte in deze krant bijna twee maanden geleden al zijn twijfels, terwijl zijn voorganger Johan Vande Lanotte zich altijd vrij optimistisch over de nieuwe ferrylijn toonde. "De vorige burgemeester liet op een debat één jaar voor de verkiezingen uitschijnen dat alles al bijna in kannen en kruiken was", sneert Tommelein. "Maar intussen staan we nog nergens. Met aankondigingspolitiek koop je niets. Ik begrijp dat de Britten er snel aan willen beginnen, maar het is niet omdat ze 13,8 miljoen pond subsidie geven dat het bedrijf in de toekomst rendabel zal zijn. De Britse overheid zou beter financiële garanties bieden aan de stad Oostende. Dan zijn we gerust."Georges Allaert, emeritus hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent en Oostendenaar, vindt dat er veel mist gespuid wordt over de nieuwe rederij. " Er zijn vragen bij de organisatorische en financiële kwaliteiten van de rederij. Een businessplan hebben we nog niet gezien. En als je belt, raak je er maar moeilijk binnen", weet de professor uit eigen ervaring. "De hangaars in Ramsgate dateren nog uit de tijd van de RMT (Regie voor Maritiem Transport, red.). En als je die kaai bekijkt! Daar moet nog van alles gebeuren. Ik zie die verbinding niet veel vroeger dan in het najaar starten.""Het is goed dat onze burgemeester er zelf eens op de kaai gaat lopen", vindt Allaert. "Ik begrijp niet dat de Britten hun voorbereidingen zo mank laten lopen. Ze weten toch al langer dan vandaag dat die Brexit eraan komt? En het is niet sinds gisteren dat Dover overbelast is. Toch schiet het daar maar niet in gang. Ik denk wel dat er contacten op het hoogste niveau zijn geweest tussen Seaborne Freight en de Britse overheid. Anders hadden ze die miljoenensubsidie niet gegeven. Maar tegen eind maart? Niet haalbaar."