Het bewuste brugje dateert van 1892 en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. Het lag op het kanaal Bossuit-Kortrijk.
...

Het bewuste brugje dateert van 1892 en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. Het lag op het kanaal Bossuit-Kortrijk.In de jaren 70 werd het kanaal heraangelegd en werd het een stuk breder gemaakt. Het plan was om de oude kanaalarm dicht te gooien en het brugje af te breken. Van die plannen waren echter niet veel mensen op de hoogte. Toen het ter ore kwam van Antoinette Vandenbulcke, liet deze in naam van de heemkundige kring Mulnis een brief schrijven naar de bevoegde minister met de vraag het brugje niet af te breken en, integendeel, het te beschermen."Mijn moeder, die in 1998 stierf, had de heemkundige kring nog maar pas opgericht. We stonden net voor de fusie met Zwevegem en op die manier wilde ze de eigenheid van Moen bewaren", vertelt dochter Sabine Rommens die nu het voorzitterschap van de heemkundige kring waarneemt. De kring is nog altijd actief en heeft in het centrum zelfs een museum.Op 18 mei 1976 werd een brief gestuurd naar de toenmalige minister van cultuur, Rika De Backer. "Daarin werd het feit gemeld dat men op punt stond het brugje af te breken en dat dit heel spijtig zou zijn omdat het brugje uniek is in de rustige en prachtige omgeving. In die brief werd ook verwezen naar het afbreken van de molen in Moen (1961) en het verdwijnen van de souterrain in 1974 die plaats moest maken voor het nieuwe kanaal.", vertelt Sabine. De souterrain was een tunnel van 611 meter lang en 6 meter breed waarin het kanaal liep.Op die brief kwam al heel snel antwoord van de minister. Daarin beloofde ze de vraag tot bescherming van het oude kanaal, en dus ook het brugje, te laten onderzoeken. Eind september 1976 volgde dan een tweede brief van het ministerie waarin het verlossende nieuws te lezen stond dat de ophaalbrug en de oude kanaalarm niet zouden gewijzigd of afgebroken worden.Later kreeg het gemeentebestuur van Moen ook een brief van de 'Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg' waarin men schreef dat na een plaatsbezoek de site als landschappelijk en recreatief gebied heel waardevol is. De beschermingsprocedure werd opgestart. Het duurde evenwel tot 2004 tot deze rond was.In 2014 werd het brugje door de leden van het Willemsfonds tot het mooiste plekje van Zwevegem gekozen. Dit mooiste plekje raakte de jongste jaren echter in verval en een restauratie drong zich op. Ook hier was het een brief van Mulnis die begin 2018 een en ander in een stroomversnelling bracht. "In die brief aan het gemeentebestuur legde ik nog even kort de historiek van de brug uit en zei het spijtig te vinden dat ze er nu vervallen bijlag. We vroegen dan ook aan de gemeente de zaak te behartigen en instandhoudingswerken uit te voeren", aldus Sabine Rommens.Uiteindelijk gingen de restauratiewerken, in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, van start in maart 2019. Met de volledige restauratie werd de Sint-Pietersbrug geschilderd in 'Brunswick-groen', zoals ze er meer dan honderd jaar geleden ook uitzag.Zondag kan je de brug bezoeken tussen 10 en 18 uur. Greeter Jan Goemaere vertelt er op geregelde tijdstippen de geschiedenis van de brug en het kanaal.(GJZ)