"De organisatie is in handen van de Snelle Tieze", vertelt Katrien Vlaminck. "Dit is een resultaat van een samenwerking tussen de Snelle Sletsen en de Kurte Tieze. Een zestal mensen hebben hun schouders onder het event gezet." Hoe krijgt men Han Solo in Kanegem, vragen velen...

"De organisatie is in handen van de Snelle Tieze", vertelt Katrien Vlaminck. "Dit is een resultaat van een samenwerking tussen de Snelle Sletsen en de Kurte Tieze. Een zestal mensen hebben hun schouders onder het event gezet." Hoe krijgt men Han Solo in Kanegem, vragen velen zich af. "Er was nood aan een openluchtevent en het enthousiasme was groot om dit te organiseren. Tijdens de lockdown postte Han Solo iedere dag een kort filmpje op zijn Facebookpagina en dat werd door ons opgepikt. Een aantal onder ons zijn nogal een grote fan van hem. Toen we zagen dat hij op zoek was naar mooie locaties voor zijn mobilhome, ging de bal aan het rollen. De mobilhome zal op het Kerkplein staan onder de toren van de kathedraal te lande, onder toezicht van IJzeren Briek. De 150 toeschouwers, die een kaartje bemachtigden, mogen een flitsende show verwachten die brandend actueel is en dit op een gezellig ingericht kerkplein waar aan elk detail werd gedacht." Dit alles in coronaveilige omstandigheden. "Uiteraard volgen we alle maatregelen die ons werden opgelegd: openlucht, zitten in bubbels, afstand bewaren, handgel, vlotte in- en uitgang...met als surplus het frigoboxidee. We doen een oproep om de eigen frigobox mee te brengen. We vullen die volgens de gevraagde bestelling en brengen die terug naar de tafel. Op die manier verminderen we het rondlopen en bedienen." (KeMa)