In Jeugdverblijf Horizon wordt van 3 december 2019 tot 10 februari 2020 voor een tweede keer in vier jaar een tijdelijke opvang voor vluchtelingen ingericht door Fedasil. "Langere opvang is er niet mogelijk omdat het centrum na 10 februari niet meer beschikbaar is", gaf Evert Witteveen, regioverantwoordelijke van Fedasil vandaag tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie te kennen.
...

In Jeugdverblijf Horizon wordt van 3 december 2019 tot 10 februari 2020 voor een tweede keer in vier jaar een tijdelijke opvang voor vluchtelingen ingericht door Fedasil. "Langere opvang is er niet mogelijk omdat het centrum na 10 februari niet meer beschikbaar is", gaf Evert Witteveen, regioverantwoordelijke van Fedasil vandaag tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie te kennen."Net als bij de vorige tijdelijke opvang zijn we ervan overtuigd dat Fedasil deze opvang op een correcte manier zal organiseren in samenspraak met de vzw Horizon, die de gebouwen ter beschikking stelt", aldus burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). Vandenberghe.Vandenberghe vertrouwde erop dat de komst van deze vluchtelingen net als in 2015 voor weinig ophef zal zorgen. "Dat kan mits een goeie en eerlijke communicatie naar de inwoners. Ik zal sowieso niet meegaan in de polarisering, die al zolang rond het onderwerp heerst. We moeten als gemeente onze maatschappelijke rol vervullen."Wie dat wil, zal ook een bezoek kunnen brengen aan het opvangcentrum. "Deze aanpak heeft goed gewerkt in 2015. Bovendien vertrekt er vandaag al een brief naar de bewoners van de wijk Maria-Duyne, die in de onmiddellijke omgeving van Horizon ligt.Verder zal er ook een infopunt worden geopend in het gemeentehuis en zullen we onze inwoners op de hoogte houden via de website en de sociale media."Burgemeester Vandenberghe benadrukte verder dat, in tegenstelling tot wat op de website van Fedasil te lezen viel, er niet noodzakelijk meteen 300 vluchtelingen naar Bredene komen afgezakt. "Horizon is ons laatste redmiddel", bevestigde Evert Witteveen. "We hebben de intentie om niet meteen de volledige capaciteit te benutten, maar uiteraard kunnen de omstandigheden hierover anders beslissen. We kampen momenteel namelijk met een licht verhoogde instroom en een lagere uitstroom waardoor de bestaande opvangcentra vol zitten. Per maand moeten we momenteel 500 tot 800 extra plaatsen weten te vinden. Die kwamen er al in Bilzen, Zoutleeuw, Gent,... maar hiermee raken we er momenteel niet. Volgende week dinsdag is er een eerste instroom. We zijn het gemeentebestuur erkentelijk dat ze op zo'n korte termijn een en ander heeft geregeld."Burgemeester Vandenberghe lanceerde meteen een oproep. "In 2015 konden we rekenen op enkele tientallen vrijwilligers, die onze tijdelijke gasten bijstonden. Zijn er straks kinderen bij, dan wil ik als oud schooldirecteur dat zij zo snel mogelijk les kunnen volgen. Ook al zijn ze hier maar twee maanden. We zullen hiervoor de scholen in Bredene aanspreken."Evert Witteveen beklemtoonde tot slot nogmaals dat de opvang zeer tijdelijk is en dat de vluchtelingen enkel bed, bad en brood krijgen. "Ook al weten we vandaag nog niet over wie het gaat, wil ik toch meegeven dat 50% van de vluchtelingen, die bij ons aan de poort staan families zijn, 40 à 45% zijn alleenstaande mannen en de rest niet-begeleide minderjarigen en vrouwen met kinderen. Fedasil zal ook extra beveiligingspersoneel voorzien en we vragen de bewoners van het centrum om mee het centrum te onderhouden en de regels van het samenleven, binnen en buiten Horizon, te respecteren."(MM)