"Amper een maand later moeten we vernemen dat een historische hoeve langs de Beverseaardeweg, die al vele jaren eigendom is van de stad gesloopt zal worden. Het is een hoeve waarvan de oudste bekende vermelding als 'Goed ten Elsberge' al neergeschreven was in 1645", horen we van Brecht Vermeulen (N-VA). "Het was toen nog een omwalde hoeve en tot 1777 was ze eigendom van de Jezuïeten van Kortrijk."
...

"Amper een maand later moeten we vernemen dat een historische hoeve langs de Beverseaardeweg, die al vele jaren eigendom is van de stad gesloopt zal worden. Het is een hoeve waarvan de oudste bekende vermelding als 'Goed ten Elsberge' al neergeschreven was in 1645", horen we van Brecht Vermeulen (N-VA). "Het was toen nog een omwalde hoeve en tot 1777 was ze eigendom van de Jezuïeten van Kortrijk.""Het stadsbestuur heeft de beslissing tot sloop al genomen. De sloopvergunning werd al aangevraagd. Aan de pers werd al meegedeeld dat de sloopwerken na de zomer zullen starten. En we weten ook al dat de vrijgekomen gronden zullen gebruikt worden als uitbreiding van de educatieve moestuin.""In het jaarverslag 2019 van RADAR staat te lezen: 'Op vraag van de stad Roeselare werd een plaatsbezoek gebracht aan de hoeve 'Goed ten Elsberge - ook gekend als het Elzenhof' opgenomen op de vastgestelde inventaris onroerend erfgoed (ID : 23762). Deze hoeve is in bijzonder slechte toestand en zal in de toekomst gesloopt moeten worden. Herstel van het gebouw is niet mogelijk zonder de erfgoedwaarden te schenden.' Maar de ABC-Commissie, die de geïnventariseerde panden een quotering geeft, heeft wel beslist om die oude hoeve de quotering A (='maximaal behoud') te geven. Die ABC-commissie bestaat trouwens uit omgevingsambtenaren van de stad, vier architecten, vier mensen met een culturele achtergrond en een erfgoedconsulent van RADAR.""En toch werd het advies tot maximaal behoud niet gevolgd, zelfs niet tot gedeeltelijk behoud. Zo een houding ondermijnt iedere stap tot een evenwichtig en breed erfgoedbeleid, dat zich niet enkel richt op enkele symbooldossiers. Hoe kan het stadsbestuur nog een geloofwaardig erfgoedbeleid voeren als het zelfs dergelijke historische gebouwen waar ze zelf eigenaar van is, zonder verpinken verwaarloost en tot op de grond afbreekt?"Schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) zorgt voor verduidelijking: "Erfgoed is belangrijk. Als onroerend erfgoedstad hebben we bepaalde acties die we kunnen ondernemen en we zullen hier verder op inzetten. Wat de hoeve in de Beverseaardeweg betreft. We zijn eigenaar sinds 1996, de huurster is er blijven wonen tot 2016. Op het moment dat ze er nog woonde, werd er al een bezoek gebracht om te kijken wat er nog mogelijk was. Daaruit bleek een renovatie in de huidige vorm erg ingrijpend. Dat was ook het besluit van RADAR. Er zijn verschillende opties bekeken, daaruit werd besloten om de educatieve moestuin in de toekomst te versterken. Bedoeling is dat erfgoed en landbouw een belangrijke plaats zullen innemen op de site met verschillende mogelijkheden."