Brasserie Brugge die Scone mag geen nieuwe terrasluifel plaatsen

Een nieuwe luifel voor de brasserie mag niet van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.© Davy Coghe
Een nieuwe luifel voor de brasserie mag niet van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De honderd jaar oude luifel van brasserie Brugge die Scone aan ’t Pandreitje in Brugge mag van Erfgoed Vlaanderen niet vernieuwd worden. “Wij voelen dit aan als pestgedrag van dit agentschap”, zeggen uitbaters Vera Vandevelde en Laurent De Bleecker. Zij procederen al vier jaar. Onroerend Erfgoed wil blijkbaar enkel nog parasols.

Al in 2017 dienden Vera Vandevelde en Laurent De Bleecker een aanvraag in om de luifel van hun terras te vernieuwen. “Er hangt op onze gevel al een luifel sinds 1903”, stelt Vera. De stad Brugge keurde de vergunningsaanvraag goed, maar Erfgoed Vlaanderen ging in beroep bij het provinciebestuur. De deputatie gaf een vergunning, vervolgens trok het Vlaams agentschap naar de raad van vergunningsbetwistingen, die de beslissing vernietigde.

Beschermd

De reden? De brasserie bevindt zich in het stadsgezicht ‘Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving’, dat sedert november 2018 bij ministerieel besluit beschermd is. Bijgevolg heeft het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed een handleiding opgesteld, ter aanvulling van het stedelijk reglement, met voorschriften voor de inname van het openbaar domein door terrassen. Kwestie van geen kakofonie van terrassen te krijgen in dat beschermde stadsgezicht. Alle vaste en gesloten constructies zijn verboden in die zone.

Hierop veranderden de zaakvoerders van Brugge die Scone het geweer van schouder: hun initiële aanvraag voor een gesloten terrasconstructie werd gewijzigd naar een terrasvloer en een luifel om tegemoet te komen aan het advies van Onroerend Erfgoed van 2017.

Opnieuw gaven de stad Brugge en de provincie een vergunning, maar de raad voor vergunningsbetwistingen maakte, na beroep van het Vlaams agentschap, opnieuw brandhout van die vergunning.

Een recent arrest schorst bij hoogdringendheid de vergunning. De visie van de raad is als volgt: “Ook voor losse terraszones zijn er strikte beperkingen. Er mogen geen terrasvloeren en balustrades geplaatst worden. Bijgevolg is de vergunning strijdig met de bepalingen in een beschermd stadsgezicht.”

Boomwortels

Meester Michiel Deweirdt, de raadsman van brasserie Brugge die Scone, is ontgoocheld: “De houten terrasvloer was bedoeld als buffer voor de omhoogstekende wortels van de grote bomen vlakbij de brasserie.”

Voor de zonneluifels ligt de situatie nog wat ingewikkelder. De raad voor verguningsbetwistingen wijst erop dat het verboden is om nieuwe zonneluifels of andere constructies te bevestigen aan de gevel. Uitzondering hierop zijn de bestaande, stedenbouwkundig vergunde zonneluifels…

De advocaat volgt de visie van de raad helemaal niet: “Onze allereerste aanvraag dateert al van in 2007, toen er nog geen sprake was van en beschermd stadsgezicht. Er is al meer dan een eeuw een luifel op deze locatie, de vervanging van de luifel werd ook in de jaren 80 vergund. Elk jaar werd de luifel verwijderd voor het winterseizoen. De bevestigingsbalk bleef altijd staan, er werd eerst toestemming gevraagd voor het plaatsen van een nieuwe terrasoverkapping met zijwanden. We zijn nu zelfs bereid om onze aanvraag te beperken tot een een luifel met oprolbaar doek over de hele breedte van de terraszone.”

Visuele impact

Volgens het Vlaams agentschap, hierin gevolgd door de raad van vergunningsbetwistingen, zorgt een nieuwe luifel voor een negatieve visueel impact op het beschermd stadsgezicht. Nochtans is een nieuwe luifel voor de advocaat van de brasserie een verbetering in vergelijking met de vroegere houten gesloten terrasconstructie. Bovendien heeft een oprolbare luifel minder visuele impact dan parasols die onroerend erfgoed verkiest.

Urbansiatischepen Franky Demon: “De stad ging al meerdere keren in dialoog met de bouwheer en met het agentschap om naar een compromis te zoeken. Het getouwtrek tussen provincie, het agentschap en de bouwheer blijft inderdaad aanhouden omdat de locatie ondertussen deel geworden is van een beschermd stadsgezicht. Het agentschap Onroerend Erfgoed meent dat luifels hier een uitdovende situatie zijn. Ik betreur dit ook en had ook graag een snellere oplossing voor Brugge die Scone gezien, met een vergunning. Uit de arresten blijkt dat het water tussen de verschillende partijen diep is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.