Om 14 uur kwamen woensdag twee interventiewagens naar het wzc De Zilvzervogel in Woumen. Met luide sirenes wilden ze alle bewoners en alle personeelsleden hun steun betuigen. Heel veel mensen stonden op afstand langs de Iepersteenweg en de Woumenweg te applaudisseren voor de eerstelijnwerkers. In het woonzorgcentrum waren dan ook heel wat zwaaienden personeelsleden en bewoners te zien.

(SD)

Om 14 uur kwamen woensdag twee interventiewagens naar het wzc De Zilvzervogel in Woumen. Met luide sirenes wilden ze alle bewoners en alle personeelsleden hun steun betuigen. Heel veel mensen stonden op afstand langs de Iepersteenweg en de Woumenweg te applaudisseren voor de eerstelijnwerkers. In het woonzorgcentrum waren dan ook heel wat zwaaienden personeelsleden en bewoners te zien.(SD)