De gezochte vrijwilliger hulpverlener-ambulanciers werken in een flexibele dienstregeling via oproep. De ambulanciers van dienst moeten ervoor zorgen dat ze binnen de 5 minuten in de kazerne zijn en met de ambulance vertrekken. Kandidaten die niet in de buurt van een van bovenstaande kazernes wonen kunnen niet deelnemen aan de procedure.
...

De gezochte vrijwilliger hulpverlener-ambulanciers werken in een flexibele dienstregeling via oproep. De ambulanciers van dienst moeten ervoor zorgen dat ze binnen de 5 minuten in de kazerne zijn en met de ambulance vertrekken. Kandidaten die niet in de buurt van een van bovenstaande kazernes wonen kunnen niet deelnemen aan de procedure. "Het aantal opengestelde plaatsen wordt bekeken op basis van het personeelsbehoefteplan en tevens het aantal mensen dat nog op de wervingsreserve zouden staan", zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "Deze vacature gaat enkel over hulpverlener-ambulanciers niet-brandweermannen. Het is een vacature over verschillende posten waardoor het totale aantal veel lijkt. Een ambulancedienst moet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Hiervoor is heel wat personeel nodig om de planning volledig rond te krijgen. Hoe groter de groep, hoe gemakkelijker het is om deze planning op te maken. Er zijn geen plannen om nog extra ambulancediensten op te richten."Brandweer Westhoek beschikt over elf ambulances waarvan één gestationeerd staat in het AZ West ziekenhuis in Veurne. Het Jan Ypermanziekenhuis beschikt eveneens over een eigen ambulance voor dringende geneeskundige hulpverlening met deels een bemanning van ambulanciers van Brandweer Westhoek. "In totaal werkten de ambulances zo'n 12.765 ritten af in 2019", zegt Kristof Louagie. "De trend ging in stijgende lijn de afgelopen vijf jaar. Onze ambulance diensten zijn georganiseerd volgens twee systemen. Een ambulancedienst met een uitruktijd binnen de twee minuten en een ambulancedienst met een uitruktijd binnen de vijf minuten. Concreet betekent dit dat het personeel ingepland op ambulances 'op twee minuten' aanwezig is in de kazerne. Het personeel van ambulances 'op vijf minuten' komen van thuis, hun werk of elders. De brandweerposten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne (in AZ West), Diksmuide (overdag) en het Jan Ypermanziekenhuis hebben een ambulance op twee minuten.""We zijn met deze vacature specifiek op zoek naar vrijwilligers voor de ambulances 'op vijf minuten'. Om de permanentie van deze diensten te kunnen blijven garanderen vullen we dus het personeelsbestand van deze ambulancediensten aan. Zoals eerder gezegd: hoe groter de groep, hoe gemakkelijker het is om de planning op te maken", besluit Kristof Louagie.Een andere opvallande vacature bij de Brandweer Westhoek is die van zonecommandant. Nadat commandant Robert Van Praet op 31 maart 2020 met pensioen nam majoor Kristof Dorné het roer tijdelijk over als waarnemend zonecommandant, maar hij liet weten geen kandidaat te zijn voor de vacature van commandant. "De aanwervingsprocedure is lopende", zegt Kristof Louagie. "Kandidaten hebben nog tijd tot 2 november om te solliciteren. De aanstelling van Majoor Dorné als waarnemend zonecommandant werd onlangs verlengd met 6 maanden tijdens de zoneraad van 30 september. Verwacht wordt dat deze aanstelling blijft duren tot er een nieuwe effectieve zonecommandant benoemd is." (TOGH)