De brandweerwagens mooi uitgestald op het grote plein, wapperende vlaggen en trotse brandweermannen piekfijn in uniform. In en rond de brandweerkazerne werd 150 jaar Wevelgemse brandweer met veel luister gevierd.
...

De brandweerwagens mooi uitgestald op het grote plein, wapperende vlaggen en trotse brandweermannen piekfijn in uniform. In en rond de brandweerkazerne werd 150 jaar Wevelgemse brandweer met veel luister gevierd. Burgemeester Seynhaeve vond in de bibliotheek een boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Voor de brandweerpost in 1869 werd opgericht was het nog roeien met de middelen die men toen had. En dat waren er behoorlijk weinig zo blijkt. "In een gemeentelijke verordening stond geschreven dat wie brand vaststelt, luidop moest roepen 'Brand! Brand!'", leest burgemeester Seynhaeve."En vervolgens moest iedereen 'brand' roepen. In 1869 werd met de oprichting van het korps, een brandspuit aangekocht. Weliswaar de kleinste en de minst dure. Blijkbaar moest men toen ook al goed op de portemonnee letten", aldus de burgemeester. Een ander opmerkelijke passage in het boekje dat vijftig jaar geleden werd gepubliceerd, is de oproep van de toenmalige korpschef Michel Defrancq. Hij nodigde mannen met sterke benen en kloeke handen uit om zich aan te melden als vrijwillig brandweerman. Er staat te lezen 'iedereen goed van vel en aanvaard door de dokter is welkom!' "Die eigenschappen volstaan nu niet meer", merkt burgemeester Seynhaeve op. "De interventies zijn ingewikkelder en veelzijdiger geworden. Kennis van gas, elektriciteit, noem maar op zijn kwaliteiten waarover een brandweerman ook dient te beschikken. Wat niet veranderd is in al die jaren, is de vrijwillige inzet die een brandweerman of -vrouw moet tonen." Er waren heel wat genodigden op de viering, het volledige korps van 35 mannen en vrouwen en de erebrandweermannen uiteraard. Maar ook de familieleden mochten niet ontbreken. "Eigenlijk is het ook een beetje ons jubileum", glimlacht echtgenote Mieke Delaere. "Als de bieper afgaat dan moet alles wijken. Dan stormen we allebei het bed uit. Ik rijd de wagen voor terwijl mijn man zich klaar maakt."Een aantal jaar geleden werd brandweerpost Wevelgem onderdeel van Fluvia, de regionale hulpverleningszone. "Vriendschap en onvoorwaardelijke inzet blijven de basis voor elk korps", weet de kersverse postcoördinator Kurt D'Helft, 46 jaar en al 27 jaar bij de brandweer. "We zijn ook trots onze gloednieuwe multifunctionele autopomp in ontvangst te kunnen nemen. Alle materiaal nodig voor een veelvoud van mogelijke incidenten, is aanwezig in deze brandweerwagen. Het is eigenlijk een combinatie van twee brandweerwagens. De huidige incidenten zijn van een andere aard dan in het verleden, wat ook een impact heeft op de interventies en het materiaal dat we nodig hebben. De nieuwe wagen bevat bijvoorbeeld zogenaamde 'smokestoppers' om rook tegen te houden vooraleer we naar binnen gaan. En materiaal om gemakkelijker toegang te krijgen tot appartementen." Zo'n wagen kost net geen 400.000 euro en daarmee is hij wellicht niet de goedkoopste op de markt. De tijden veranderen toch, gelukkig.