Brandweer Marke blijft voorlopig waar ze zit

Tegen eind dit jaar zou de brandweer van Marke hun huidige gebouw moeten verlaten. De brandweerdienst zou meteen ook verhuizen naar de post in Lauwe. Frank Maertens, zonecommandant, plaatst echter één en ander in de juiste context.

foto CLL

“Er liggen plannen op tafel voor een verhuizing van de brandweerpost Marke. Die plannen gaan terug op de periode onder burgemeester Stefaan De Clerck”, zegt Frank. “Toen al werd beslist om de gebouwen te verkopen aan Vandewiele. Uit onderzoek bleek ook dat Marke en Lauwe organisatorisch perfect konden worden samengevoegd. Van een ‘opslorping’ is dus hoegenaamd geen sprake.”

De zonecommandant ontkent ook dat het vertrek nog voor dit jaar is. “Ik heb geen idee wie die informatie verstrekt, maar de Markse brandweer kan nog minstens drie of vier jaar blijven waar ze nu zijn. Niet alleen de brandweer gebruikt die gebouwen, ook andere stadsdiensten hebben er hun opslagplaatsen.”

De berichten over de fusie van beide posten zijn dan weer wel correct. “Begin juli zaten we samen met alle medewerkers van Lauwe en Marke om de plannen voor een gloednieuwe kazerne toe te lichten. Dat nieuw gebouw voldoet aan de strengste eisen en zorgt ervoor dat zowel de diensten in Lauwe als die in Marke er beter voor zullen staan. Ook de inwoners van die zone zullen genieten van een snellere en betere dienstverlening. Alleen liggen de plannen nog op de tekentafel, een verhuizing is dus nog niet meteen aan de orde.” (CLL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.