In samenspraak met het parket worden zoveel mogelijk van de resterende gebouwen afgebroken om te komen tot een situatie met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

Het parket verzegelde de site tot maandag om haar onderzoek naar de oorzaak te kunnen voeren. De afbraakwerken zijn op dat onderzoek afgestemd. Nog zeker tot maandag staat de politie in voor de beveiliging van de site.

Omwille van de werken en de grote ontplooiing van materiaal en manschappen, is beslist om de geplande oefening van de brandweer op zondag 2 juni niet te laten plaatsvinden.

Ondertussen liet de brandweer weten dat de afbraak- en opkuiswerken zo vlot vorderden dat alle activiteiten zijn stopgezet om 12 uur zaterdagmiddag. In de kazerne zijn de brandweerlieden momenteel druk in de weer hun gebruikte materiaal schoon te maken en de voertuigen opnieuw in gereedheid te brengen voor een volgende interventie.

Omwille van de temperatuur kan er vandaag en morgen geurhinder ontstaan ten gevolge van rottende groenten. De verzekeraar van de getroffen bedrijven probeert die hinder zoveel mogelijk in te dijken, maar zijn bewegingsvrijheid is beperkt omdat de site nog niet is vrijgegeven door het parket. Dat gebeurt waarschijnlijk pas op maandag, nadat het onderzoek is afgerond. Pas nadat de site is vrijgegeven, kan de verzekeraar alles afbreken en opruimen. De deskundige van het parket is zich bewust van het probleem en geeft de site vrij van zodra dat mogelijk is.

Zowel de stad Harelbeke als de betrokken hulpdiensten beseffen dat het voor de buurtbewoners een paar moeilijke dagen zijn geweest en dat de hinder nog niet helemaal voorbij is, maar willen iedereen bedanken voor de manier waarop ze met de situatie zijn omgegaan. Zonder de medewerking van de bewoners zou de hele operatie niet zo vlot verlopen zijn.