In die 150 jaar is de brandweer enorm veranderd. Het brandweerkorps werd geïntegreerd in de hulpverleningszone Midwest. Er kwamen meer en meer administratieve taken op de brandweermannen af en ook het materiaal en de opleidingen ondergingen een metamorfose.
...