Een houten opberghok palend aan de hal van het Kerelsplein vatte om nog onbekende reden vuur. De brand was vooral kort en krachtig. De schade bleef relatief beperkt en er vielen geen gewonden.

De hevige rookontwikkeling kwam voornamelijk door enkele banden die er opgestapeld lagen.

Tot voor kort lag er vooral materiaal voor de plaatselijke speelpleinwerking. Nu wordt het vooral gebruikt als atelier.

(TD)

© DB
© DB