De Torhoutse postbrievenbussen die bpost de komende weken wil liquideren, staan in de Hogestraat 20, de Viaductstraat 1, de Wijnendale-Stationsstraat 75 en de Oostendestraat 82 (op de hoek met de Werkenstraat). De laatste aanpassing van het netwerk van de rode postbrievenbussen dateert van 2004 en sindsdien is er, als gevolg van het internet, gigantisch veel veranderd. Maar of dat een reden mag zijn om de service voor de bevolking in te krimpen, is een ander paar mouwen. Burgemeester Audenaert - en met hem het hele schepencollege - kan het alvast niet appreciëren.
...

De Torhoutse postbrievenbussen die bpost de komende weken wil liquideren, staan in de Hogestraat 20, de Viaductstraat 1, de Wijnendale-Stationsstraat 75 en de Oostendestraat 82 (op de hoek met de Werkenstraat). De laatste aanpassing van het netwerk van de rode postbrievenbussen dateert van 2004 en sindsdien is er, als gevolg van het internet, gigantisch veel veranderd. Maar of dat een reden mag zijn om de service voor de bevolking in te krimpen, is een ander paar mouwen. Burgemeester Audenaert - en met hem het hele schepencollege - kan het alvast niet appreciëren."We mogen dan wel achttien postbrievenbussen op ons grondgebied overhouden, als we er vier verliezen, dan is dat ruim één op de vijf", zegt hij. "Bpost heeft ons een brief gestuurd met de motivatie waarom er bussen weggenomen worden. Daarin staat dat 20 procent van de rode brievenbussen in ons land maar hooguit zes brieven per dag meer ontvangen. We hebben prompt een bericht teruggestuurd met de vraag naar concrete cijfers voor Torhout. Mocht het kloppen dat een bepaalde bus nog nauwelijks gebruikt wordt, dan is het wegnemen eventueel te verantwoorden, maar we willen eerst concrete aantallen zien." "We hebben in onze brief laten weten dat we liever alle bestaande rode postbrievenbussen willen behouden en dat we er zelfs eentje extra willen, met name aan ons nieuwe stadskantoor in de Aartrijkestraat. Meer dan eens willen mensen die in het stadskantoor een zaak geregeld hebben, er direct hun brieven posten en nu bestaat die mogelijkheid helaas niet. Hoog tijd voor bpost om daar verandering in te brengen. De post zegt te garanderen dat 90 procent van de bevolking over een rode postbrievenbus zal blijven beschikken in een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving en in een straal van 1.500 meter in een meer landelijke omgeving. Ook zal er nog altijd minstens één brievenbus na 17 uur gelicht worden. Voor dat alles willen we de nodige garanties."Bpost heeft nog niet gereageerd op het antwoord van het stadsbestuur. "We hopen dat we snel duidelijkheid krijgen én dat de post in positieve zin zijn operatie bijstelt en niet in ons aantal bussen snoeit", aldus burgemeester Audenaert. "Als er straks toch bussen sneuvelen, zal dat uiteraard vooraf op die locatie geafficheerd worden. Bpost zegt te beseffen dat de aanpassing van het bussennetwerk niet op enthousiasme onthaald zal worden, maar beweert dat de beslissing noodzakelijk is om op termijn een kwalitatieve en betaalbare postdienst te blijven garanderen. Uiteraard kunnen de brieven en poststukken ook in het postkantoor in de Lichterveldestraat afgegeven worden.""Sowieso moet de post erover waken dat de publieke dienstverlening optimaal blijft", vindt Kristof. "Een extra bus aan het stadskantoor lijkt me bijvoorbeeld de logica zelf. Veel bewoners vragen erom. Mocht dat toch niet kunnen, dan zou ik dat sterk betreuren. En wat het wegnemen van bussen betreft: zelfs al worden er minder brieven in gedeponeerd, we moeten ook denken aan mensen die minder mobiel zijn."