Betrokkene is bij de gemeente al lang vragende partij om een haag aan te planten ter hoogte van de woningen tussen het Boudewijnpark en het GC Zonnerad. "Dat poortje staat al dertig jaar op onze eigendom", aldus de boze bewoner. "Ik kreeg hiervoor destijds de toelating van de gemeente. Heel het Boudewijnpark heeft trouwens zo'n poortje."
...

Betrokkene is bij de gemeente al lang vragende partij om een haag aan te planten ter hoogte van de woningen tussen het Boudewijnpark en het GC Zonnerad. "Dat poortje staat al dertig jaar op onze eigendom", aldus de boze bewoner. "Ik kreeg hiervoor destijds de toelating van de gemeente. Heel het Boudewijnpark heeft trouwens zo'n poortje.""Het is voor ons een vluchtweg in geval van brand. Dat poortje is trouwens alleen aan de binnenkant open te krijgen. Ik vraag me af op welke juridische grondslag er wordt geëist dat wij dat poortje op onze eigendom verwijderen. In die brief staat dat het gaat om een beslissing van het schepencollege. Met welk recht denkt men mijn buren op de hoogte te kunnen brengen van deze feiten? Ik vraag me ook af met welk recht de waarnemende algemeen directeur dergelijke zaken toelaat."Achter zijn eigendom lagen op een strook openbaar domein steenbrokken en die moesten van de gemeente weg. "Alles is daar weg en een week later kreeg ik die brief", aldus de man. Hij kroop in de pen en reageerde bij het schepencollege. "Ik vind het schandalig wat de burgemeester ons aandoet", reageert de bewoner. "Dat is de vuile was uithangen en dat kan niet. Het moet stoppen. We hebben goede buren en helpen elkaar. Er is geen ruzie. De burgemeester viseert me. Ik ben het beu. Men zou mogen verwachten van een schepencollege dat het op een discrete manier omgaat met informatie die men vergaart in de hoedanigheid van overheid en de privacy van de burger respecteert." "In het licht van de bijzondere aandacht die de laatste tijd gegeven is aan de bescherming van persoonsgegevens is het ronduit hemeltergend dat een gemeente op dergelijke wijze omspringt met deze zaken. Het is voor mij dan ook één groot raadsel met welk recht de gemeente denkt dat zij brieven die aan mij gericht zijn zomaar ook aan buren kan bezorgen en met welk recht de gemeente denkt een vrijgeleide te hebben om mij zwart te maken bij de buren en mijn privacy zomaar te schenden en openbaar te grabbel te gooien."De man bracht de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte. Dit is de opvolger van de privacycommissie een overheidsinstelling die erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. Hij diende ook een klacht in bij de gemeente."Als die mens beweert dat hij destijds voor de plaatsing van dat poortje de toelating kreeg, dat hij dan daarvan een bewijs levert", reageert burgemeester Dirk Sioen (#Team8980). "Dat zijn buren een kopie van die brief kregen, kan ik niet weten. Onze diensten in het gemeentehuis zorgen hiervoor. Op vraag van die bewoner gaan we de haag herstellen en bijkomend aanplanten. Hij zegt hinder te hebben van spelende kinderen en wil dat we die haag aanpakken. Het is met die mens de afgelopen jaren altijd wat."(EDB)