Liefhebbers van boksen voelen zich soms genoodzaakt om de sport tegenover buitenstaanders te verdedigen. "Dat is feitelijk niet nodig want het is een sport waarbij men zelfdiscipline, volharding en respect aanleert. Vooral dat laatste, respect, dragen wij heel hoog in de vaandel", aldus Kurt.
...